luni, decembrie 27, 2010

Transmisiuni extraterestre 2

În timp ce te vei reorienta spre noua modalitate de funcţionare în lume, vei fi atras spre centrele unde atmosfera vibraţională este mai favorabilă unei stări sănătoase de funcţionare. Aceste centre vor reprezenta punctele fiecare în jurul cărora se vor forma organele fiinţei planetare. Într-un anumit sens, ele vor fi insule ale viitorului într-o mare a trecutului. În cadrul câmpului lor vibraţional, noua eră va înflori şi se va răspândi în mod organic, pentru a acoperi pământul. Acestea vor fi primele capete de pod cucerite de către forţele ce vin cu putere, punctele de acces prin care vor fi canalizate energiile tămăduitoare ale transformării. Toate aceste centre vor colabora la pregătirea speciei umane în vederea trezirii ei colective. Câteva dintre aceste centre vor avea o orientare şi particularitate  specifică. Altele vor fi mai electrice şi mai universale. Dar toate cele care sunt cu adevărat de partea noului vor fi unite în spiritul vieţii în aflux. În fiecare dintre aceste centre, indiferent de forma lor indigenă, prezenţa Vieţii conştiente va genera o atmosferă în care indivizi sinceri, ce intenţionează să treacă prin procesul psihologic, şi să participe la lucrarea Domnului, pot face ajustări necesare, devenind ferm ancoraţi pe căile Spiritului. În acest moment există multe asemenea locuri. Vor apare şi mai multe în timpul deceniilor ce au mai rămas din această perioadă de tranziţie. a vremea când generaţia viitoare va atinge maturitatea, va exista o reţea larg răspândită de astfel de insule. La acea vreme, pentru oameni va deveni un lucru obişnuit să-şi petreacă întreaga existenţă în cadrul acestor comunităţi. Era viitoare nu va fi o prelungire a atitudinii individualiste. În timpul procesului de tranziţie, mulţi vor vedea că e bine să fii în preajma celor care au făcut sau fac ajustările vibraţionale necesare. Un mediu ocrotitor, plin de înţelegere, poate accelera procesul, în mod considerabil. Rolurile pe care fiecare dintre voi va fi chemat să le joace în zilele transformării planetare sunt multiple şi variate.
În aceşti ani de pregătiri, vă puteţi ajuta unul pe altul să jucaţi aceste roluri fără judecată sau ataşament. În aceasta va consta o mare parte din pregătirea voastră în aceste centre. Vei învăţa să-ţi asumi răspunderea pentru funcţia ta particulară, fără a te identifica cu egoul, să împărtăşeşti resursele individuale cu alţii, ca părţi ale aceluiaşi întreg mai cuprinzător, şi să laşi deoparte orice tipar de comportament care nu mai este favorabil fluxului armonios al spiritului. Va fi loc şi pentru conducere în aceste centre dar, cu precădere, în contextul administrării practice. O asemenea conducere nu va constitui o ierarhie spirituală. În atmosfera asigurată de aceste centre, fiecare trebuie să îşi asume întreaga responsabilitate faţă de propria sa trezire. Deşi convieţuirea şi colaborarea vor asigura procesul pentru fiecare individ, nici unul nu va fi în măsură să dicteze în mod arbitrar calea pentru celălalt. Adevăraţii conducători spirituali nu vor încerca să te ţină în şabloane de subordonare, ci te vor trage, cât de repede vor putea, spre propriul lor nivel şi, dacă vei fi în stare, te vor îmboldi să-i depăşeşti. de cealaltă parte a procesului psihologic, cei mai mari dintre voi vor fi, după cum a propovăduit Iisus, servitorii tuturor. Aceşti servitori vor ocupa, pe drept, poziţiile necesare de conducere practică. Cei care nu au smerenia de a accepta această autoritate cerută în problemele de zi cu zi, nu se vor afla printre cei smeriţi care vor moşteni pământul. Unul dintre primele ordine de lucru în procesul trezirii planetare este distribuirea informaţiei. Cei implicaţi astăzi în centrele noii ere sunt deja angrenaţi în această lucrare. Funcţia lor este de a primi suflul Vieţii, de a-l traduce în informaţia necesară pentru  transformarea structurilor sociale existente şi de a o distribui, în mod corespunzător. Această funcţie îi va implica în toate aspectele comunicării, nu ca observatori, ci ca programatori şi directori. Sistemele voastre de comunicaţie au aşteptat această zi. Ele au fost create pentru acest moment. Nu te feri de tehnologia disponibilă. Deşi s-a abuzat de ea în trecut, aflată în mâini iubitoare, ea poate să transforme conştiinţa planetei voastre mai repede şi mai eficient decât ar fi altfel posibil. Acestea sunt unelte pentru mâna Domnului. Nu vă temeţi de el, ci iubiţi-le şi folosiţi-le pentru a răspândi mesajul iubirii spre toţi cei ce nu au învăţat încă să intre în rezonanţă cu alte canale, mai directe, dinăuntrul lor. În era ce vine, metodele voastre tehnologice de comunicaţie vor fi scoase din uz de către un sistem de schimb informaţional mult superior lor. În vremea aceea, nimeni nu va mai avea nevoie de sistemele folosite acum şi numai câţiva le vor găsi amuzante. Însă acum, pentru scurtă vreme, ele constituie vehicule pentru mari transformări. Folosiţi-le înţelept şi cu discreţie. În această cultură a ştiinţei de carte, vei lucra cu ajutorul cuvintelor, dar înţelege bine că nu atât ele vor răspândi mesajul, cât spiritul lor pe care tu însuţi eşti în stare să-l pui în fiecare cuvânt. Alege-ţi cuvintele cu atenţie şi înţelepciune - sau, şi mai bine, lasă Spiritul să le aleagă pentru tine. Dă-ţi seama, însă, că ele nu sunt decât reprezentări ale unui adevăr mai cuprinzător. Caută ca acest adevăr să-ţi fie clar ţie însuţi şi cuvintele tale vor reflecta această claritate. Mulţi nici măcar nu îşi vor aminti ce au auzit, ci doar că s-au simţit mai uşuraţi şi mai plini de viaţă, în urma prezentării tale. Aşa şi trebuie să fie. Nu-ţi face reclamă nici ţie, nici organizaţiei. Cei ce sunt meniţi să te găsească şi să lucreze cu tine, o vor face. În timp ce activitatea centrului vostru începe să înflorească în lumina timpurie a zorilor, nu gândi că voi aţi fost special aleşi sau oarecum superior celorlalţi, care lucrează în altă parte. Centrul vostru este cel potrivit vouă, probabil. Însă acelaşi adevăr poate fi trăit în forme diferite şi identificarea strictă cu o formă, oricât de favorabilă Spiritului, nu este decât o prelungire a egoului. Toate fiinţele în curs de trezire sunt egale Domnului. Toate organele ce se trezesc în corul lui Cristos sunt la fel de importante pentru lucrarea ce trebuie făcută. Cu cât vei putea folosi mai mult forma fără a o scoate în evidenţă, cu atât mai puternic va fi impactul Spiritului. Înţelege că, deşi voi sunteţi instrumentele schimbării, nu voi, în sens individual, veţi produce schimbarea, ci Creatorul care pătrunde în istoria voastră. Pe măsură ce fiinţa Sa înveleşte atmosfera vibraţională, schimbarea va surveni cu sau fără participarea unui grup anume. Menţionăm acest lucru nu pentru a scădea din importanţa rolurilor pe care le vor juca grupurile sau indivizii. dar nu cădeţi sub  vraja egoului. Fiţi simpli în motivaţie şi acţiunile voastre vor avea o semnificaţie mult mai mare. dacă se întâmplă să ajungi la o părticică din acest adevăr, accept-o şi respect-o, dar nu-i acorda mai mare importanţă decât frânturilor de adevăr pe care alţii le găsesc înăuntrul lor. În aceşti ani de tranziţie, conceptele ce se dovedesc a fi binefăcătoare pentru tine nu sunt, în mod obligatoriu, şi conceptele pe care alţii le-ar găsi la fel de folositoare. Toate spiţele duc la butuc. Ai răbdare: mâna Domnului este în toate. Fiecare să graviteze spre propriul său nivel confortabil de înţelegere şi să fie impecabil în cadrul acestuia. Cu liniştea în minte şi cu tăcerea în inimă, păşeşte în prezenţa identităţii adevărate, unde nu există nici vină, nici ruşine, nici teamă sau reproş, ci numai exprimarea plină de iubire a adevărului. respiră adânc şi identifică-te cu suflul Vieţii ce-ţi animă corpul şi care priveşte prin ochii tăi. Extinde apoi asupra celorlalţi ceea ce trăieşti. Prin tine şi prin centrul tău, permite Spiritului să creeze o insulă a iubirii şi armoniei, care să poată fi resimţită peste tot ţinutul tău. Să răsară apoi aceste insule! Să răsară în cele două Americi. În Asia. Să acopere Europa cu pacea lor. Să se înalţe din sub-continentul Indian şi să danseze peste toată întinderea Africii. Să fie şi să crească în toată Australia, Noua Zeelandă şi în toate insulele din marile oceane. Să acopere globul cu o reţea vie de Iubire şi Adevăr. Să se ridice împreună şi să danseze, după muzica plină de bucurie a vieţii, toţi bărbaţii şi toate femeile tuturor raselor şi naţiunilor. Pentru că există doar un singur Tată-Spirit şi o singură Mamă-Ţărână. Toţi au o rădăcină şi un tărâm comun. Toţi sunt copii născuţi din lut şi soare.
TRANSMISIUNILE SEMINŢIEI STELARE KEN CAREY

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...