sâmbătă, noiembrie 19, 2016

Mesaj de la Sinele meu Superior

Postat Maria
Timpul trece mai repede decât oricând și problemele de pe Pământ ajung treptat la un punct culminant, când destinul trebuie să schimbe cursul vieții. Din toată această incertitudine se va naște o schimbare pozitivă, care nu va lăsa nici un dubiu că Omenirea este destinată să pășească ferm pe calea Ascensiunii.
Niciodată nu a existat o mai clară certitudine că umanitatea se îndreaptă masiv spre Lumină, ridicându-și nivelul vibrațional.
Sfârșitul tragic și abrupt al civilizației umane, care se întrevedea cu câțiva zeci de ani în urmă, a rămas în urmă, ca urmare a hotărârii sale de a se trezi și a se îndrepta spre Lumină.
Puținilor care au dat startul acestui reviriment, li s-au alăturat treptat tot mai multe suflete, astfel că s-a atins punctul critic în care s-a produs bascularea spre o nouă conștiință și o orientare tot mai fermă către o evoluție sănătoasă și benefică, care niciodată nu se va încheia dar care
va asigura civilizației umane locul cuvenit în ansamblul galactic și universal.
Acum, pur și simplu, nu se mai pune problema întoarcerii la o situație nesigură și periculoasă ci este doar o chestiune de menținere a trendului crescător care va asigura accesul vostru în dimensiuni superioare în care joasele vibrații nu se vor mai regăsi.
Aveți dreptul să pretindeți că ați depășit starea precară și amenințătoare pentru existențialitatea voastră ca produse ale voinței Divine. Progresul spiritual va fi resimțit din ce în ce mai accentuat, și, ca o consecință, bunăstarea materială, culturală, socială vor deveni caracteristici de bază ale existenței ființei umane. Evenimentele viitoare vor confirma aceste afirmații.

Multe suflete sunt agitate și încă nehotărâte ce cale să aleagă, dar timpul care le-a rămas pentru a lua o decizie este foarte limitat. Vremurile din urmă lucrează în favoarea trezirii lor și sperăm că acel moment va veni curând, pentru ca el să se producă în timp util. Altfel, alternativa le va oferi doar continuarea existenței în planurile joase, de tipul 3D, unde evoluția se produce la o viteză mai mică și trece prin multe momente de suferință și de cumpănă.
Decizia asupra alegerii scenariului existențial viitor aparține fiecărei ființe, care va avea mereu dreptul liberului arbitru..
Aceasta va afecta, de asemenea, unele parteneriate și prietenii, înțelegeri care pot fi întotdeauna reînnoite, cu acordul părților implicate.

Înainte de a se încarna, fiecare suflet are posibilitatea de alegere a compoziției vieții viitoare, fiind conștient de toate posibilitățile care-i stau la dispoziție și din care el poate opta pentru varianta care îl avantajează cel mai mult în evoluția sa viitoare.
Prin urmare, sufletul este în deplina lui cunoaștere atunci când alege matricea vieții sale viitoare. Încă înainte de încarnare, sufletele implicate în programele viitoare de viață, vor acționa pentru pregătirea derulării vieții care urmează. (Aceasta cuprinde, printre altele, alegerea părinților, a locului nașterii, naționalității, profesiei pe care o va practica, fizionomiei, relațiilor sociale etc).

Mama Pământ își asumă sarcini legate de asigurarea condițiilor în care se va naște și va evolua viitoarea ființă încarnată. Aceste aranjamente și similitudini se produc de loc întâmplător și ele pot cuprinde schimbări de locație (unele impuse de condiții naturale, schimbări climatice, modificări ale structurii solului, mișcări seismice, erupții vulcanice, inundații etc.). Ca urmare, va avea loc o relocare a acelei populații care, pentru a corespunde programului viitor stabilit, își va schimba poate țara, localitatea de domiciliu, locul de muncă, starea socială, profesia etc.
Aceste „scenarii” pot cuprinde, uneori, și mutarea unor suflete în alte planuri (inclusive prin moartea corpului fizic). Astfel de evenimente sunt aparent tragice, deși nu este nimic tragic decât la nivelul înțelegerii din planurile inferioare. Ființa umană ar trebui să-și amintească mereu că a fost creată pentru eternitate și că nu poate dispărea cu adevărat, din moment ce face parte din UNICUL (nota C.M.: altfel, ar trebui să admită că integritatea Creatorului, nu este o constantă, și asta ar fi o imposibilitate, căci dezintegrarea, fie ea și parțială, a Creatorului ar duce la anihilarea treptată sau instantanee a Creației).

Dragilor, nimic nu este întâmplător în creație, chiar dacă, la nivelul dimensiunilor inferioare pare altfel.
Accentuez că înainte de încarnare, fiecare suflet va fi discutat până în cele mai mici amănunte, programul său din viața viitoare, toate relațiile, toate condițiile și toate greutățile prin care urmează să treacă.
El alege acel program, care este justificat la nivel superior, pentru evoluția sa. În aventura sa, sufletul va fi ajutat de ghizi spirituali la care poate să apeleze oricând.

Multe dintre cele cu care se confruntă sufletul încarnat par a fi coincidențe întâmplătoare. De fapt, nimic nu este întâmplător și totul se derulează în conformitate cu planul cu care a venit sufletul în acea viață.
Pe măsură ce vă veți crește vibrația (și mai ales când veți trece în planuri superioare) veți constata că dorințele vi se vor materializa aproape instantaneu.
Realizarea instantanee a dorințelor, nu va fi posibilă însă decât după creșterea corespunzătoare a conștiinței, altfel, ființe insuficient evoluate ar avea acces inclusiv la procese de creație distructive.
Ceea ce ființa are în minte se va putea realiza, dacă acea realizare nu va veni în contradicție cu programul de viață stabilit înainte de naștere.
Experiențele de viață programate, similitudinile și neconcordanțele care apar între planurile de viață manifestate de cei cu care interacționați, vă vor ajuta să vă cunoașteți din ce în ce mai bine propria persoană și, spre sfârșitul vieții, să înțelegeți o bună parte din conținutul programului cu care ați venit. Dacă acea conștientizare vine prea târziu, este posibil ca efortul vostru de reorientare și corectare să nu fie suficient, caz în care, restanțele vor trebui lichidate în viața sau viețile următoare.

Unele suflete au conștientizarea vieții lor anterioare, și asta le ajută să ia măsurile cele mai adecvate în cunoștință de cauză.
Fiecare program de viață este particularizat și întocmit special pentru a corespunde nevoilor acelui suflet și asigurării lichidării obligațiunilor karmice.
În anumite perioade, cei care au rămas în urmă se pot confrunta cu mai multe provocări decât alții, justificate prin strădania sufletului de a recupera întârzierile, în așa fel încât să nu fie obligat să încheie viața prezentă cu restanțe (adică cu încărcătură karmică). Înțelegerea acestui adevăr are mare importanță pentru că entitatea respectivă, conștientă de cauza apariției în viața sa a unor evenimente neplăcute, va trece mai ușor prin ele, și va avea motivația de a continua cu încredere parcurgerea acestor etape.

Cunoașteți, majoritatea dintre voi, că Mama Pământ se află într-un proces propriu de Înălțare și traversarea acestei perioade de tranziție de către fiecare suflet împreună cu Mama Pământ, va fi mai ușoară și mai eficientă.
Mulți dintre voi ați fost călători de cursă lungă pe nave spațiale care cutreieră galaxia sau universul, unde ați întâlnit civilizații mai mult sau mai puțin evoluate și ați stabilit cu ele legături de prietenie.
În general, scopul sufletelor călătoare este de a ajuta ființele de pe alte planete să evolueze și să aleagă calea Luminii, fără imixtiuni în viața acestor ființe. Chiar și la nivelul civilizațional (3D) de pe actualul Pământ, voi aveți ce arăta altor civilizații mai puțin evoluate.

În ceea ce privește preocuparea actuală a civilizației umane la nivel de planetă, se poate spune că ea este centrată pe accelerarea evoluției în toate domeniile, cu precădere în domeniul spiritual, ceea ce va face ca nu peste multă vreme, nivelul tehnologic, material și spiritual al omenirii să cunoască o importantă creștere a abilităților și capacităților ființei umane în context galactic și universal.
Este mult de făcut încă, dar certitudinea că veți reuși nu mai poate fi pusă la îndoială.
Munca va fi mult ușurată pe măsură ce Illuminati vor fi eliminați din toate posturile de decizie politică, economică, financiară, legislativă etc. Tentaculele întunecaților se întind pe o foarte largă arie, mai ales că ei acționează și prin numeroșii lor supuși umani.

În ciuda tuturor aspectelor haotice care se produc în lumea voastră, în spatele scenei ați putea observa cum acest tăvălug împinge în afara societății tot ceea ce este anormal, tot ceea ce s-a opus evoluției și progresului ființei umane.
Există acum factori concreți care nu peste multă vreme vor contribui substanțial la creșterea bunăstării oamenilor. Printre acestea se numără aplicarea la scară largă a tehnologiei de obținere a energiei libere (n.m., Tehnologia Keshe). Deși aceasta este o tehnologie care se bazează pe principii din totdeauna valabile (n.m.: interacțiunea dintre câmpul magnetic și cel gravitațional), dispozitivele pot fi realizate chiar artizanal, altfel spus, sunt la dispoziția oricui dorește să obțină energie liberă care poate înlocui cu brio și fără costuri energia electrică pe care acum o obțineți prin arderea combustibilului fosil, a celui nuclear, eolian, hidroelectric, care necesită nu numai consumuri uriașe de materie primă (care secătuiesc sau poluează planeta) dar și utilaje nefiabile, grele și costisitoare.
În contrast, energia liberă, care umple universul, o puteți obține acum gratuit, fără piese în mișcare și cu maximă acuratețe.
Cunoaștem că multe surse lucrează acum la punerea în practică a acestui proiect de utilitate universală. (Nota C.M.: am anunțat pe blogurile DINCOLO DE VĂL și ASCENSIUNEA SPIRITULUI că MISA organizează în București, pe data de 16 nov. 2016, o conferință pe această temă).
Este de înțeles că marile companii (producătoare și distribuitoare de combustibil și de energie electrică convențională) se opun cu înverșunare noilor tehnologii ceea ce explică lipsa de publicitate și boicotarea oricărei tendințe de progres în obținerea și folosirea energiei libere (n.m., Keshe).
Este de datoria voastră, a consumatorilor, să impuneți guvernelor voastre promovarea CU PRIORITATE a acestei tehnologii.

Acest mesaj l-am primit de la Sinele meu Superior.
Iubire și Lumină!

Mike Quinsey.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...