sâmbătă, noiembrie 15, 2014

Însămânţarea Câmpului Cuantic Mesaj din partea 'Echipei'

Postat Maria
Suntem Aici, dăruindu-vă cuvintele noastre, dar şi sprijinul, pe măsură ce continuaţi să ancoraţi tot mai multă Lumină şi conştiinţă trează, în această realitate densă. Vă preţuim curajul, precum şi abnegaţia, în procesul de transformare a tot ceea ce se desfăşoară în faţa privirii voastre, a tot ceea ce se iveşte în calea voastră, precum şi a tot ceea ce trăiţi.

Vă recunoaştem şi vă preţuim, drept adevăraţi creatori ai realităţii voastre. Am constatat că această abilitate, această conştienţă sporită şi această cunoaştere au fost suprimate din nivelul colectiv de înţelegere, al celor care sunteţi cu adevărat. Mesajele noastre v-au fost întotdeauna oferite, pentru a vă amplifica puterea şi pentru a vă încuraja să atingeţi şi să vă asumaţi adevărul conform căruia sunteţi o prezenţă divină multidimensională, aflată aici, sub formă fizică.

Gândiţi-vă că această realitate şi această dimensiune sunt create prin energia, gândurile, credinţele şi emoţiile colectivităţii! Existenţa şi experienţele fiecăruia dintre voi sunt create prin propria sa energie, prin propriile sale gânduri, credinţe şi emoţii.

Există o abilitate, un talent, despre care nu vi s-a vorbit, care nu a fost cultivat. Atunci când aţi venit pe lume, ca prunc, dat fiind că este nevoie de un vehicul fizic în această dimensiune, nimeni nu v-a adus la cunoştinţă că sunteţi un Maestru, un creator de realităţi; voi aţi preluat, pur şi simplu, credinţele limitate ale familiei voastre, ale comunităţii şi ale conştiinţei colective. Nu se regăseşte aici nicio judecată referitoare la acest adevăr.

Cu toate acestea, acum se produce o transformare în evoluţia conştiinţei aferente realităţii voastre colective, iar voi deţineţi un rol important şi constituiţi un aspect însemnat din desfăşurarea evenimentelor. Tot mai multe persoane, aidoma vouă, încep să conştientizeze că au abilitatea de a influenţa deznodământul evenimentelor şi îşi exercită, cu adevărat, această influenţă.

Sărbătorim această trezire şi creştere a conştienţei. Sunteţi în toiul unor prefaceri revoluţionare şi în mijlocul haosului. Există conflicte între sistemele de credinţă, între tradiţii, dominaţii şi sumisiuni. Aceste scenarii continuă să se deruleze pe ecranul evenimentelor de la nivel global. Aceste lupte cumplite, pe viaţă şi pe moarte, pentru putere, autoritate şi pentru poziţiile aferente, stăruie cu îndârjire.

De fiecare dată când emiteţi o judecată sau opuneţi rezistenţă acestor evenimente, voi intensificaţi dihotomia energetică a ceea ce se petrece. Înţelegem şi recunoaştem că acesta este modul în care au fost percepute evenimentele şi acţiunile, în aproape întreaga istorie a omenirii. Cu toate acestea, ceea ce vi se oferă acum este o modalitate extinsă de a transmuta aceste evenimente limitate, haotice, atroce.

Sunteţi creatori puternici. Atenţia voastră este concentrată asupra realităţii fizice. Totuşi, trebuie să aflaţi şi să înţelegeţi că energia divină care vă însufleţeşte corpul fizic este nemărginit de puternică. Nu aţi fost nici învăţaţi, nici măcar informaţi cum să valorificaţi această putere, de o manieră care să susţină viaţa.

Sunteţi aici, în vremurile actuale, într-o misiune personală, aceea de a participa la transformarea energiei dense, distorsionate, precum şi a vibraţiilor care continuă să intensifice haosul şi atrocităţile. A respinge, a opune rezistenţă sau chiar a ignora aceste evenimente nu sunt acţiuni specifice unei fiinţe multidimensionale trezite şi cu adevărat puternice.


Trebuie să conştientizaţi că această realitate cu care interacţionaţi este conţinută şi susţinută de energia neutră a câmpului cuantic. Această energie neutră, acest câmp cuantic reacţionează la ceea ce i se oferă, din punct de vedere energetic. El se va conforma energiei şi va manifesta ceea ce este proiectat asupra lui de către fiecare dintre voi, ca observator. Acuma, multiplicaţi acest adevăr la puterea conştiinţei colective, care oferă credinţe limitate, un sentiment de neputinţă, ori patima distorsionată a făţărniciei. Puteţi constata rezultatele tuturor aceste vibraţii distorsionate, sub forma haosului şi a acţiunilor care pun în pericol însăşi viaţa.

Nu sunteţi lipsiţi de putere. Acum este timpul să păşiţi în faţă, intensificând şi oferind energia unei realităţi diferite. Însuşiţi-vă cunoaşterea conform căreia fiecare cuvânt, gând şi emoţie produce o schimbare semnificativă! Clarificaţi-vă şi completaţi-vă credinţele cu privire la această realitate! Fiţi conştienţi că ceea ce vi s-a spus, ceea ce aţi fost învăţaţi nu este corect! Nu insistaţi asupra învăţăturilor incorecte şi nu-i judecaţi sau învinovăţiţi pe cei care v-au oferit aceste credinţe! Pur şi simplu, observaţi şi produceţi o schimbare, în mod conştient!

În fiecare clipă a zilei, aveţi ocazia de a sculpta evenimentele din propria existenţă, dar şi de a contribui la transformarea conştiinţei colective. Creaţi şi susţineţi viziunea propriei experienţe de viaţă, dar şi a evenimentelor de la nivel global, dintr-un spaţiu sacru al conştienţei intensificate şi puterii lăuntrice! Fiţi conştienţi că gândurile şi emoţiile voastre se alătură celor nutrite de alte fiinţe trezite, animate de acelaşi spirit, în cadrul acestui câmp cuantic neutru al manifestării!

Creaţi şi susţineţi viziunea în care cei flămânzi sunt hrăniţi, cei suferinzi sunt tămăduiţi, iar cei fără cămin sunt adăpostiţi! De asemenea, viziunea în care adevărul divin, starea de bine, Iubirea şi Lumina cuprind toate formele de viaţă. Vizualizaţi unde revărsate de o prezenţă aducătoare de pace, asupra zonelor de conflict! Imaginaţi-vă oamenii nutrind respect reciproc, în numele unicităţii fiecărei fiinţe! Concepeţi metode şi soluţii pentru implementarea energiei curate! Proiectaţi metode şi sisteme în sprijinul sănătăţii şi bunăstării tuturor! Nutriţi viziunea unei realităţi a abundenţei şi egalităţii, pentru toate făpturile vii! Imaginaţi-vă o conducere sub semnul înţelepciunii, în favoarea conexiunilor voastre la nivel global!

Rămâneţi credincioşi cauzei voastre, adevărurilor voastre, viziunilor voastre, chiar şi, sau mai ales, în prezenţa surselor de distragere şi formelor de manifestare a opoziţiei! Ţineţi minte că însămânţaţi acest câmp cuantic cu noi realităţi! Voi ancoraţi acest salt, aceste prefaceri şi această transformare a conştiinţei. Voi vă deplasaţi din cea de-a treia dimensiune, a densităţii, înspre cea de-a cincea şi chiar mai sus. Haosul la care asistaţi este o consecinţă a ceea ce se destramă, se dizolvă, se sfărâmă.

Acesta este timpul în care aţi decis – ca fiinţă divină, multidimensională, pe deplin conştientă – că vreţi să trăiţi, pentru a participa la procesul de sfărâmare a unui realităţi şi dimensiuni, şi la ascensiunea în alta, superioară. Aţi dorit să aduceţi darul unic al conştienţei şi înzestrărilor voastre, pentru a asista, dar şi pentru a sprijini eforturile colosale ale unei întregi planete, în tranziţia dintr-o dimensiune, în alta.

Aţi dorit să susţineţi şi să ancoraţi aceste adevăruri divine, care onorează toate acţiunile în favoarea vieţii. Sunteţi o fiinţă minunată, de şi din Lumină şi Iubire. Şi, cu adevărat, transmutaţi tot ceea ce se află împrejurul vostru. Vă îndemnăm să nu fiţi descurajaţi de ceea ce observaţi, ci să susţineţi în continuare viziunea unei realităţi mai bune şi a unui deznodământ fericit.

Pe măsură ce tot mai multe fiinţe întrupate, de şi din Lumină, conştienţă şi conştiinţă divină, se reunesc şi îşi intensifică, astfel, năzuinţele de ascensiune şi bunăstare a tuturor, aceste viziuni se vor manifesta, vor deveni realitate. Amintiţi-vă şi însuşiţi-vă acest adevăr! Voi şi acţiunile voastre produceţi o schimbare semnificativă. Susţineţi-vă cu credinţă şi fermitate viziunile acestor acţiuni de sprijin şi preţuire a vieţii, în ciuda oricărei opoziţii!

Noi, precum şi toate fiinţele non-fizice de Lumină, vă stăm întotdeauna la dispoziţie, pentru a vă oferi îndrumare şi sprijin, în acest proces de transformare. Invitaţia şi chemarea, din partea voastră, sunt cele care ne îngăduie să ne alăturăm vouă, în această fascinantă aventură, care onorează liberul arbitru şi care este în curs de desfăşurare pe planeta voastră. Ne exprimăm recunoştinţa pentru minunata ocazie a acestui parteneriat cu voi.

Echipa'

©2014 Peggy Black All Right Reserved.
sursa 

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...