sâmbătă, aprilie 10, 2010

Zece principii ale creatiei constiente - Kirael

Postat MARIA
În înţelepciunea sa frumoasă şi în iubirea sa pentru acest univers, Dumnezeul Creator a făcut anumite planete locuibile.
În trecut, înţelepciunea Creatorului a făcut ca ori de câte ori Mama Pământ avea nevoie să fie întinerită, pur şi simplu Creatorul a aducea acasă toate fiinţele sale, la Lmină - în Esenţă, eradicând întreaga populaţie.
De această dată, acesta fiind şi motivul pentru care eu sunt aici, Creatorul, în Iubirera sa pentru acest loc minunat numit Pământ, a decis să ofere un cadou ca niciodată înainte, un dar atât de preţios, încât numai acelora dintre voi care căuta cel mai înaltă Iubire şi Lumină, li s-a oferit posibilitatea să-l experimenteze.
Cadoul este de a muta planul terestru de la un nivel de conştientizare - pe care voi îl numiţi călătoria tri-dimensională - în ceva ce noi numim Lumina a Patra. Şi făcând aşa, Creator nu mai cheamă pe nimeni din nou acasă. El îi lasă aici, pentru a experimenta frumuseţea acestei măreţe schimbări, permiţând umanilor să-şi continue călătoria, fără a se întoarce Acasă.
Prin urmare, dragi energii, la fel ca mine, mulţi alţii au fost trimişi pe planul Pământului vostru, pentru a începe comunicările cu voi, în care să începeţi să înţelegeţi că nu suntem nişte modele energetice numite ghizii. Noi suntem o societate interactivă de energii, care a venit aici cu frumuseţe şi lumină, pentru a ajuta activitatea umană, pentru că voi sunteti creatorii conştienţi ai acestei lumi. Voi sunteţi Iubirea Creatorului, experimentând braţul Creatorului.
Întrebare: De ce este important ca cele Zece Principii ale Creaţiei Conştiente să fi prezentate în această conjunctură a călătoriei evoluţiei umane?
Kirael: voi răspunde în următorul mod. Aici pe planul Pământului, oamenii de ştiinţă v-au spus să voi utilizaţi numai aproximativ 10 % din puterea creierului vostru, pentru a experimenta cele cinci realităţi senzoriale, dar, pentru că a putea utiliza şi al şaselea simţ şi chiar dincolo de aceasta, trebuie să angajaţi şi restul de 90% din puterea creierului. Ne referim la 90 % din fiinţa voastră, ca fiind “sinele vostru esenţial", partea din voi, pe care nu o puteţi vedea, partea din voi care nu este niciodată în repaus, partea din voi care este permanent conştientă, nu numai de împrejurimile voastre în special, ci în întregime în toate împrejurimile.
Trebuie să fiţi conştienţi că de faptul că diferenţa pe care o percepeţi între realitatea voastra de 10% şi realitatea de 90 %, este literalmente o alegere pe care aţi făcut-o. Prin utilizarea sistemului ego-ului vostru, v-aţi permis să simţiţi o separare între voi şi energia Creatorului. Anterior am afirmat că, în calitate creatori conştienţi, separarea evident nu poate exista.
Prin utilizarea celor Zece Principii, putem începe să se mutăm cele 10% în 90%, şi 90% în 10%, şi prin asta, deschidem comunicarea cu acea lumină esenţială, numită de voi “Sinele Superior". Voi nu sunteţi separaţi de Sinele vostru Esenţial. Sinele vostru Esenţial, are nevoie pur şi simplu de voi pentru a comunica. Eu sunt aici pentru a vă arăta în cadrul celor Zece Principii, cele mai bune comunicări utilizate pentru aduce cele mai magnifice călătorii în care puteţi pătrunde cu mintea.
Vă cer să aveţi încredere, iar eu mă voi strădui să clarific acest lucru.
Pe Planul Pământului au sosit înaintea mea, multe modele energice de lumină, care v-au oferit şansa de a vă creşte oportunităţile, pentru a trece pe un nivel de conştiinţă nemaiauzit în planurile iluminării. Alegerea multora dintre voi, a fost să aştepte momentul oportun pentru a vă începe călătoria.
Dragi prieteni, timpul a sosit. Acum este momentul, aşa că vă oferim aceste Zece Principii simple, pentru a vă ajuta să vă lansaţi în călătoria voastră. Poate constataţi că unele dintre principii cu care aţi trăit un timp îndelungat, au o manifestare cu totul nouă, nu pentru că le-am schimbat, nu pentru că am venit aici pentru a face călătoria voastră, ci pentru că am venit să vă ghidăm. Aşa că aţi devenit atenţi la potenţialul acestor perspective, pe care nu le-aţi folosit în trecut.
Veţi vedea că lucruri care se întâmplă în lumea voastră, care vor ilumina întregul vostru suflet. În această iluminare, veţi deveni conştienţi de Sinele voastre Esenţiale. În acest fel, cele Zece Principiil vă cer o conştientizare conştientă şi veţi utiliza toată puterea pe care o aveţi disponibilă, pentru a experimenta la maxim călătoria.
Întrebare: Prin studierea celor Zece Principii, îmi voi clarifica capacitatea mea de a "avea totul," de a vibra din punct de vedere fizic, de a fi împlinit emoţional, cu abundenţă fianciară şi iluminare spirituală.!
Ai putea explica conceptul de creaţie conştientă, astfel încât cititorilor noşitri să le fie mai clar ceea ce vrei să spui prin "având totul”?
Kirael: În termeni mai simpli, dragi prieteni, Creatorul, în toată înţelepciunea sa infinită, în dorinţa sa nesfârşită de a crea, a făcut acest lucru mic, numit planul Pământului şi a permis ca o parte din Sinele propriu – adică voi – să experimenteze asta. Lumina voastră, dacă vă veţi reaminti, este Lumina Creatorului în sine. Prin urmare, noi vă numim creatori conştienţi, în sensul că deşi s-ar putea ca Creatorul să utilizeze acest spaţiu pentru a crea, el nu are nici o modalitate, în afară de voi, de experimenta propriile creaţii. Noi lucrăm pe un nou nivel de înţelegere, dragi prieteni. Eu şi predecesorii mei, care au venit la acest plan al Pământului, din alte niveluri de lumină, suntem aici pentru a coordona experienţa cu voi.
Aţi menţionat vitalitatea fizică. Vindecările fizice nu sunt nimic altceva decât călătorii, în care unul alege să se deplaseze printr-un anumit set de circumstanţe. Totuşi aceste vindecări v-au fost lăsate ca un ajutor in interiorul lumii voastre, pentru a vă ghida prin aceste experienţe numite boli. Noi aducem pe planul Pământului abilitatea marilor vindecători ai lumii, pentru a se trezi în ei înşişi şi pentru a permite desfăşurarea noilor călătorii de vindecare.
Împlinirea emoţională?
Luaţi în considerare relaţiile. Oare nu ştiţi că relaţiile sunt unul dintre lucrurile cele mai frumoase prin care puteţi trece? Totuşi, pentru cea mai mare parte, lumea umană îşi petrece o mare parte a timpului discutând partea inferioară a unei relaţii. Suntem aici pentru a aduce o nouă conştientizare asupra relaţiilor, ceva care vă spune, să creaţi constient, nu numai cu Creatorul (energia sa) în sine, ci să creaţi conştient cu formele energiei umane, pentru a afla însăşi iubirea vieţii.
În privinţa abundenţei, de obicei voi o treceţi cu vederea, pentru că simţiţi nu aveţi nici o abundenţă, în timp ce speraţi împotriva speranţei, că într-o zi veţi deveni abundenţi. Adevărul este că cele Zece Principii vă vor face să conştientizaţi faptul că abundenţa vă este deja la îndemană.
S-a spus asta de multe ori inainte, nu ştiaţi? Dar este nevoie de muncă din partea voastră. Nici unul dintre aceste principii nu vor fi daruri, cadouri uşoare. Noi n-am venit aici doar să vă oferim lucruri, ci am venit să vă ajutăm să vă extindeţiă în lumina voastră, ştiind că puteţi avea într-adevăr totul !!
Oriunde vă întoarceţi există călătorii, prietenii mei. Cele Zece Principii par atât de simple, încât o mare parte a populaţiei umane le vor lua în derâdere şi vor spune, "Nu, nu, eu am nevoie ca într-adevăr să fac ceva greu de înţeles." Eu am spun acest lucru chiar din adâncimea Luminii Creatorului, nu pentru a face călătoria voastră mai dificilă. Este nevoie doar să înţelegeţi capacitatea de a vă iubi suficient, pentru a fi dispuşi să faceţi o călătorie, care vă va duce pe niveluri de emoţie pe care nu le-aţi experimentat nici o dată. Când cele Zece Principii se desfăşoară în faţa voastră, îţi veţi spune, "Dragul meu, nu este asta cea mai frumoasă şi simplă cale de a obţine tot ce vreau in viata mea? Pur şi simplu am nevoie să fac această călătorie !”
Întrebare: În prima carte a lui Kirael, “Marea Schimbare”, ne împărtăşeşti că Trinitatea adică Adevărul, Încrederea şi Pasiunea, ancorează vindecarea iubirii în interiorul sinelui şi atunci când este deja integrată în toate faţetele vieţii, cu alegerile făcute, toate vor muta persoana în echilibru şi împlinire. Cum să înţelegem contribuţia acestor prime trei principii, la succesul reaţiei conştiente, astfel încât să le putem avea pe toate?
Kirael: Primul lucru care trebuie să domnească în plinătatea luminii, este faptul că întregul vostru univers, este implicat într-un fel sau altul, în formatul Trinităţii. Aşa că atunci când vorbesc despre Trinitatea Adevărului, Încrederii şi Pasiunii (triunghiul albastru din desen), acestea nu sunt cuvintele mele, aţi înţeles ! Acestea sunt cuvintele care s-au dezvoltat peste eoni de timp !
Când vorbim despre Adevăr, Încredere şi Pasiune, vorbim despre capacitatea de a culmina sinele în formarea iubirii, sau de a fi Creatori. Ca şi creatori conştienţi, voi existaţi numai prin iubire. Puteţi să desfăşuraţi acţiuni, care par răzbunătoare, sau chiar pline de ură, dar asta nu înseamnă că nu există în iubire. Unele dintre modelele de energie, cele mai notorii care au domnit vreodată pe planeta voastră, au adus unele dintre cele mai opribile procese aplicate asupra populaţiei umane, dar şi acestea au fost, de asemenea, produsele de acest lucru pe care-l numim "iubire".
Iar atunci când vă aflaţi în iuire, iar aceasta este mascată de ego cât de bine poate, pretinzând cumva că v-aţi despărţit de Creatorul vostru, numai atunci poti face ceea ce aţi venit să faceţi aici.
Când utilizaţi o Treime, cum ar fi Adevărul, Încrederea şi Passionea, veţi începe să înţelegeţi că există doar un singur scop ala Creatorului, care este evoluţia luminii, desfăşurând călătoria prin fiecare posibilitate care a existat vreodată sau va exista vreodată. Acesta este modul în care veţi deveni creatorii conştienţi. Acesta este modul în care veţi găsiţi Iubirea Creatorului din care sunteţi o parte.
Nu există limite, dragi prieteni. Limitele vă sugerează că sunt acolo, impuse asupra voastră de către cei care v-au învăţat că trebuie să existe limitele, că un Dumnezeu este mai bun decât altul, sau că un ghid este mai deştept decât un altul, sau că un om se află în mai multă iubire decât altul.
Întrebare: Cum putem recunoaşte adevărul, şi care este rolul său în crearea de conştientă?
Kirael: Primul lucru pe care trebuie să-l recunoaşteţi, este că pe planul Pământului vostru, se pare că există mai multe niveluri de adevăr, când de fapt, ca în cazul Iubirii, nu poate exista decât un singur adevăr.
Atunci cum poate cineva să recunoască adevărul?
De multe ori se pune întrebarea, "Oare adevărul provine din mintea mea sau din inima mea?"
Întrebarea singură, vă face foarte conştienţi de faptul că a venit din capul vostru, pentru că dacă spuneţi un adevăr din inimă, acesta curge din Sursa Creatorului, în sensul că fiind creatori conştienţi voi aveţi acces la adevărul creaţiei. Când se întâmplă asta, nu este doar ca un sentiment, ci o cunoaştere care se exprimă pe sine în ceea ce numim "adevăr".
Care este diferenţa dintre adevărul din cap şi adevărul inimii? Când vă consultaţi capul, veţi găsi mai multe niveluri de adevăr şi o reţea de incertitudini. Când vă consultaţi inima, amintiţi-vă că sunteţi creatori conştienţi, iar adevărul va ieşi din voi în deplină conştientizare, astfel încât n-aţi fi putut pune această întrebare. Adevărul este baza luminii voastre pe acest plan. Voi înţelegeţi că Adevărul este sursa care aprinde celelalte principii. Adevărul este aprins de la un nivel de conştientizare, care poate fi numit numai Creaţia Conştientă.
Acolo, niciodată nu este o problemă reală, dacă cineva spune sau nu adevărul. Există doar cunoaşterea, dacă a fost sau nu spusă prin Iubire. Dacă a fost spusă “fără“, atunci pur şi simplu cere vorbitorului să repete situaţia în cel mai profund adevăr şi încercaţi din nou. Dacă nu poţi simţi adevărul acestei declaraţii, atunci trebuie să vă îndepărtaţi de acel set de circumstanţe pe care încercaţi să-l evoluaţi.
În lipsa adevărului, există un număr nelimitat de posibilităţi pe calea pe care o poţi urma. Până când nu ştii în inima ta, că energia pe care o auzi spune sau nu adevărul, nu poţi umbla pe cale, pentru că n-ai nici o idee unde te duce acestă cale. Tu trebuie să şti adevărul, care trebuie să fie prelucrat în inimă. Inima îţi va ghida fiecare mişcare, deoarece inima - acea esenţă de din tine – este în parte din însuşi Lumina Creatorului.
Întrebare: Mulţi oameni au probleme cu încredere din cauza temerii de a fi respinşi, separaţi sau abandonaţi. Aţi putea comenta despre încredere şi modul în care ea facilitează creareţia conştientă?
Kirael: Încrederea este unul din factorii cei mai importanţi, la care va trebui să le faceţi faţă.
Dar aceasta poate fi de asemenea şi cel mai dificil, deoarece este vorba de a înţelege că aici nu sunteţi singur. Voi n-aţi fost aruncaţi pe o planetă, pentru a vă găsi calea poticnindu-vă pe ici pe colo şi să ajugeţi cumva într-un fel magic la o nouă conştientizare. Sunteti aici în forma sinelui fizic, deoarece lumina voastră esenţială a avut încredere în Creator, că posibil, va face călătoria cea mai aprofundată a evoluţiei. Aţi fost răsunători în această lumină, eoni de timp, cu potenţialul de a afla cum să aveţi încredere în fiinţa voastră.
Încrederea în forma sa cea mai simplă, este înţelegerea că voi sunteţi numai o parte a călătoriei., partea care experimentează, partea care poate ajunge la rău, partea care poate ajunge în relaţii proaste, partea din voi care locuieşte uneori pe energia estompată din jurul vostru – parte care este în continuare cea mai frumoasă lumină a Creatorului.
Dar voi trebuie să începeţi să aveţi încredere, că partea cea mai mare parte din voi, Sinele vostru Superior, Lumina voastră Esenţială, are în orice moment capacitatea, să vă deplaseze pe noi niveluri ale conştientizării, prin simpla voastră revenire la claritate, prin învăţarea lecţiilor de care aveaţi nevoie, din experienţele în care vă aflaţi.
Deci, pur şi simplu încrederea înseamnă că trebuie să continuaţi evoluţia. Trebuie să aveţi încredere că însuşi Dumnezeul Creator este lumina strălucitoare din voi şi vă oferă trecerea de la un nivel de conştientizare la altul.
Încrederea despre care vorbim, este încrederea că într-adevăr perfecţiunea este aici. Încrederea că sunteţi o parte din Creator, că sunteţi Creaţia în această lumină propie, care vă duce la înţelegerea faptului că fiecare mişcare pe care o faceţi, are în ea un factor de încredere. Trebuie să umpleţi cu încredere fiecare parte a lumii voastre. Aceasta este o energie pe care puteţi sta şi să vă simţiţi în siguranţă. Nu fiţi înşelaţi de credinţa, care vă lasă să credeţi că puteţi rămâne pentru totdeauna într-un spaţiu de încredere, pentru că aceasta este de asemenea o catapultă, care vă mută pe următorul nivel.
Deci, încrederea dragi prieteni, este energia pe care staţi, pentru a vă face viaţa o călătorie evolutivă, pentru a vă trece pe noi nivele de conştientizare, însă fără încredere, nu puteţi merge mai departe.
Intrebare: Cum aţi defini "pasiunea?" Oare trăirea în adevăr şi încredere, consolidează în mod automat pasiunea în viaţa noastră?
Kirael: Da. Pasiunea este energia prin care simţi prezenţa luminii propriei creaţii. Pasiunea este recunoaşterea faptului, că puteţi merge dincolo de ceea ce aţi simţit ca limite şi prin care limitele nu mai există. Călătoriile vostre dragi prieteni, sunt pasiunea în sine.
Când ajungeţi pe acest plan al Pământului, sosiţi aici cu o pasiune foarte puternică în voi, pasiune care este excelentă şi creşte. Apoi, pe măsură ce deveniţi adulţi, într-un fel pasiunea pare că se schimbă. Pasiunea nu mai este ca o minge roşie. Pasiunea nu mai este lingerea unei bomboane candy.
Acum, pasiunea te conduce într-o voinţă şi o forţă, fiind o pasiune, care de regulă, nu are nici un adevăr. Adevărata pasiune, pasiunea Lumini în sine, continuă pur şi simplu să explice permanet, că nu există limite predominante, ca voi vă puteţi îndrepta spre întregul energiei voastre. Pasiunea, dragi prieteni, este cunoaşterea deplină, este chiar respiraţia vieţii în sine.
Cei care şi-ar fi ales pasiunea în formele sale cu vibraţie joasă, pur şi simplu, n-ar fi experimentat viaţa lor în cadrul Iubirii Creatorului. Nu spun că, odată ce sunteţi deschişi spre Iubirea Creatorului, intraţi într-un fel experienţă religioasă, ci vreau să vă spun că veţi intra în experienţa umană.
Iubirea Creatorului, care a provocat o cale de evoluţie pe care aţi putea merge, combinată cu pasiunea care ar putea să apără din experimentarea tuturor lucrurilor disponibile vouă, este locul în care are loc adevărata aprindere a iubirii. Asta se întâmplă când veţi deveni sinele vostru întreg. Asta se întâmplă atunci când călătoria devine realitate, apoi realitatea devine concentrare, concentrarea devine de conştientizare, iar cdonştientizarea eşti tu, Creatorul !
Întrebare: Poţi rezuma primele trei principii pentru noi?
Kirael: Ceea ce încercăm cel mai evident să facem astăzi, este că dacă cineva are voinţă, prin interacţiune cu Adevărul, Încrederea şi Pasiunea, aceste trei principii singure, vor începe o manifestare a diferitelor posibilităţi din viaţa voastră. Prin utilizarea acestor principii, se va deschide o cale atât de strălucitor luminată, încât va trebui să închideţi ochii, pentru a nu vedea direcţiile pe care trebuie să le urmaţi.
Din nou vă spun, că noi n-am venit să facem călătoria voastră, ci numai pentru a vă ghida de-a lungul călătoriei. Aceste trei principii sunt în sine Iubirea Creatorului, şi atunci le urmaţi, încep să vă deschidă o cale. Voi umanii trebuie să efetuaţi călătoria!.
Veti avea tot ce doriţi prin respectarea acestor trei principii?
Adevărul este că acestea trei, vă vor ghida pentru a avea tot ce doriţi, dar trebuie să faceţi călătoria !
Întrebare: În ceea ce priveşte următoarele trei principii, Claritatea, Comunicarea şi Completarea ("cei trei C"), poţi împărtăşi cu noi o parabolă care să le rezume ?
Kirael: Inchideţi ochii, staţi pe spate, şi gândiţi-vă la cuvintele mele cu viziunea interioară.
Imaginaţi-vă stând în picioare în faţa unei uşi, în mijlocul nopţii, unde aţi o vedere foarte scăzută.
Acum, călătoriţi cu mine într-o cameră, în care este un întuneric ca smoala, aşa de negru, încât nu vă puteţi vedea mâna în faţa ochilor. Pe măsură ce ochii încep să se adapteze, acolo vedeţi unele lucruri în interiorul camerei. Există mobilier, pe pereţi sunt unele imagini. Puteţi vedea nişte lucruri într-un colţ, pe care nu puteţi observa destul repede, dar începeţi să vă simţiţi în siguranţă, pentru că acum puteţi vedea un pic mai clar.
Unul dintre lucrurile pe care le puteţi vedea, chiar vizavi de voi, este o altă uşă. Acum, mulţi dintre voi vor dori ca spiritul să traverseze în întreaga cameră şi izbească cealaltă uşă, dar facând acest lucru, nu veţi mai avea domnia clarităţii în lumina voastră, în acest moment. Dacă în schimb staţi in loc un pic mai mult, ar trebui să observaţi, că în mijlocul mesei este o lampă micuţă, iar dacă ar fi să atingeţi comutaorul lămpii, aceasta ar aduce mult mai multă lumină, şi mult mai multă claritate în această cameră. În această nouă claritate, primul lucru pe care-l capturează ochiul tău, este unul dintre cele mai dinamice picturi pe care le-aţii văzut vreodată.
În timp ce staţi acolo, observaţi că pe masă, în faţa voastră, a crescut şi s-a extins la întregul său potenţial, un frumos trandafir, pentru ca voi să vă bucuraţi de roşul său frumos şi de frumoasele mirosuri, care emană de la el.
Daca ar fi să comunicaţi acum cu Sinele Superior şi i-aţi cere să vă permită să vedeţi totul în cameră, ar trebui să observaţi cel mai luxos şi cel mai strălucitor covor, pe care l-ati văzut vreodată.
Acum vă uitaţi la altă uşă şi gândiţi "Poate nu trebuie să mă grăbesc dincolo. Poate că trebuie să experimentez complet toate elementele din această cameră." Acum puteţi începe să vedeţi aventura de a lucra prin cameră şi beneficiind de fiecare posibilitate. Pentru dacă v-aţi grăbit prin cealaltă uşă şi aţi trânt-o în spatele vostru, n-aţi fi văzut nicio dată acel portret frumos, sau acel frumos trandafir, sau acel covor strălucitor.
De asemenea, niciodată n-aţi avea în memoriee lucrurile frumoase pe care le experimentaţi.
Deci, aşa cum vedeţi, în loc de alerga de la o uşă la alta, Creatorul v-a adus într-o lume, în care dacă ar trebui să folosiţi claritatea şi să menţineţi comunicaţiile de lumină, atunci în faţa voastră se poate finaliza ceva, ce veţi şti că este cea mai vibrantă călătorie. Pot să vă garantez că, prin aderarea la aceste trei principii, Claritatea, Comunicarea şi Completarea, pe cealaltă parte a uşii, veţi găsi un alt nivel. Faceţi o incursiune în camera următoare, pentru că atunci când veţi deschide uşa, veţi merge să vă plimbaţi într-o pădure numai de Lumină, în care magia se desfăşoară. Ascultaţi cu inima, permiteţi ca adevărul vostru de sune liber, şi aveţi încredere că fiecare cameră este din ce în ce mai mult finalizarea, care înseamnă pur şi simplu începutul unei noi călători.
Întrebare: Aţi putea explica pe scurt celelalte patru principii Rugăciunea, Meditaţia, Ingeniozitatea şi programarea Stării de Somn?
Kirael: Permiteţi-mi să încep spunâdu-vă că aceste patru principii sunt practic pilonii “Creaţiei Conştiente". Aceste principii nu pot fi văzute sau înţelese cu cele cinci simţuri. Ele sunt conexiunea voastră la o parte mai înaltă a voastră, sinele vostru esenţial. Atunci când vorbim despre Rugăciune, Meditaţie, Ingeniozitate şi Starea de Somn, voi vă deplasaţi pe un nivel de conştientizare, pe care umanul mediu îl poate doar ghici. Luaţi de exemplu rugăciunea. Cele mai multe dintre rugăciunile voastre sunt "rugăciuni mantra", rugăciunile pe care le-aţi memorat în memorie şile spuneţi mereu. Puţini recunosc deplinătatea a ceea aveau de spus. DÎnsă rugăciunea este adusă într-o altă aliniere, atunci când realizaţi că se întâmplă o comunicare între voi înşivăi forţele nevăzute ale luminii - Sinele vostru Superior, Ghizii si Îngeri, însuţi Creatorul Luminii. În cel mai adevărat sens, este de comunicare între voi şi Sinele vostru.
Acum, în sine, există energia fiinţei pe care o numiţi "basmul - aerisit" Cu toate acestea, voi verniţi, de asemenea, destul de departe în călătoria voastră ca să înţelegeţi că trebuie să existe energii care nu pot fi văzute. De exemplu, chiar acum vorbiţi cu una !
Când vă rugaţi acelei Forţe – Creatorul Lumină, sau Maestrului Luminii Jesus, sau la oricare dintre maeştri la care vă puteţi ruga, - să înţelegeţi că ei vor să audă şi să simtă vibraţia voastră. Dacă într-adevăr credeţi asta, n-aţi folosi o rugăciune mantra. Dacă cu adevărat aţi crezut, atunci când aţi făcut această rugăciune, ca să vină o animită forţă pentru a vă ridica vibraţiile şi să vă aducă fiecare produs potenţial de lumină din univers, cu care acestea urmau să înceapă să se stabilească o cale pentru voi, ar trebui să fiţi teribil de atenţi cu aceste rugăciuni. Ar trebui să fiţi foarte siguri că aţi fost clari în rugăciune. Deci, rugăciunea devine manifestarea clarităţii voastre, în timp ce vă extindeţi lumina din voi în sine vostru esenţial şi dincolo de el. Iată de ce spunem că rugăciunea are o importanţă atât de vitală.
Permiteţi-mi să vă dau un exemplu despre modul cum să creaţi o rugăciune efectivă.
Să presupunem că încercaţi să aduceţi o nouă relaţie. În lumina serii, chiar în timp ce amurgul se rostogoleşte peste voi, staţi într-un spatiu foarte calm şi faceţi o rugăciune de-a lungul acestor linii:
“Dumnezeule Creator, auzi cuvintele mele, pentru că astăzi am ajuns să-mi clarific că această călătorie, aşa frumoasă cum este, trebuie să fie umplută cu multe lecţii frumoase.
Astăzi am întâlnit această persoană, care mi-a făcut inima să cânte, şi astăzi mă rog să ştiu, dacă aceasata este energia pe care am căutat-o. Am încredere că vei deschide calea în faţa mea şi că aceast model de energie îmi va fi disponibil pentru a experimenta pe orice nivel trebuie să experimentez.
Mă rog ţie, Creatorule Lumină, ca cu forţa şi puterea mea să recunosc lumina mea interioară şi să ştiu că iubirea mea, sunt suficient de puternice pentru a mă purta peste podul pe care l-am creat între mine şi acea persoană. Iar atunci când voi fi traversat podul, îmi vei permite să văd adevărul acestei energii pe care o voi vedea? Pentru că încrederea mi-a permis să-mi folosesc pasiunea, pentru a aduce pe Tine şi toate fiinţele de lumină, în realitatea în care eu voi ave tot ceea ce doresc.
Mă rog ca tu să mă auzi în claritate, Dumnezeule Creator, şi eu voi şti că acea claritate există, în timp ce privesc Lumina ta desfăşurându-se în faţa mea."
Apoi, pur şi simplu spui "Multumesc". Acum, asta ar fi o rugăciune pe care să o duci cu tine, acolo unde vrei să mergi. Hai să trecem la meditaţie. Meditaţia, în felul său cel mai frumos, este o călătorie care vă poate duce la orice nivel de conştientizare, la care doriti. Aţi putea dori să veniţi şi să vorbiţi cu mine personal, în propria mea lumină mea. Prin meditaţie, veţi găsi calea.
Dar, pentru cei care sunteţi doar începutul căutării căii voastre, permiteţi-mi să vă reamintesc că meditaţia nu înseamnă neapărat că trebuie să găsiţi întotdeauna această zonă magică, că întotdeauna trebuie să vă găsi pe deplin cufundaţi în Iubirea Creaţiei. Pentru asta există meditaţiile, care sunt menite să vă aducă mai aproape de sinele esenţial. Există "meditaţii ghidate", unde puteţi face – dacă-mi iertaţi termenul - "cereri" către lumea luminii. Puteţi face ca adevărul să fie cunoscut despre ceea ce doriti cu adevărat să se întâmple în viaţa voastră. Pentru moment, să presupunem că lucraţi la o călătorie de vindecare. Dacă ar fi să ieşiti prin starea meditativă, afară în ţesătura eterică, unde nu puteţi să vă amintiţi nimic, s-ar putea să întrebaţi cum vă poate ajuta asta în călătoria voastră ca uman?
Dar, dacă ar fi să mergţii într-o meditaţie ghidată, unde staţi lumină în lumină cu Sinele vostru Superior, aţi putea întreba de Sinele vostru Superior, "Ce parte a călătoriei am pierdut? Unde-mi pot îmbunătăţi procesul vindecării mele? Vreau să stai aici şi să fi creatorul conştient al vieţii mele. Arată-mi ce pot face."
Şi apoi dragi prieteni, continuaţi discuţia si încetiniţi mentalul, pentru a asculta răspunsul, deoarece meditaţia este spaţiul în care auziţi adevărul vostru, de la propria esenţă de lumină. Cele 90 % sunt aduse în proces. Veţi putea să vedeţi şi să interacţionaţi cu totalitatea forţelor angelice, de a cărei existenţa doar ghiceaţi. Nu există limite pentru ceea ce puteţi face în meditaţie !
Acum, aş dori să merg către ceva cu care toată lumea pare să se lupte, atunci când încep calea lor de iluminare, şi aceasta este Programarea Strării de Somn. Acesta este un principiu, pe care într-adevăr l-aţi primit, pentru a obţine claritate, pentru a vă aduce cunoaştere în interior şi în afară, pentru că puteţi crea călătorii mai multe, decât doriţi cu adevărat să aveţi. Cu toate acestea, atunci când veţi stăpâni acest lucru (şi nu asta este ceea ce vrei maestre?), atunci când l-ai însuşit, vei fi capabil să angajezi ajutorul sinelui tău esenţial, pentru orice aspect al călătoriei tale.
Ce vă derutează cel mai mult pe planul Pământului, este modul în care Sinele Superior, poate face porunci, oferte, cereri, licitatii, ordine în lumea umane? Ei bine se poate, prietenii mei. Dar uneori, trebuie să te duci şi să tragi un pic, trage, doar un pic. Uneori Sinele Superior este atât de ocupat, făcând propria călătorie, încât pur şi simplu îţi permite să faci călătoria pe care te aştepţi să o faci.
Trebuie să spui: "Scuză-mă, Sine Superior, eu sunt pe cale să intru în Starea de Somn, pentru a-mi odihni corpul şi pentru a întineri sistemul meu fizic. Dar aici lucrez la un proiect şi aş avea nevoie de tine pentru a-mi continua Călătoria, în timp ce mă odihnesc. Într-adevăr, există Sinele Superior al unui prieten şi încerc să intru în contact cu el. Noi încercăm să lucrăm detaliile unei fuziuni (sau ceva de felul acesta), aşa că poţi fi atât de drăguţ, să iei mesajele mele de iubire şi lumină, pentru Sinele Superior celeilalte fiinţe? "
Când utilizaţi pasiunea pentru a informa Sinele Superior despre ceea ce tu încercaţi să îndepliniţi, Sinele Esenţial primeşte pasiunea transmisă de voi, o amplifică şi apoi îşi face călătoria sa, lăsându-vă să intraţi în starea de somn. El nu trebuie să călătorească peste întreaga lume. El intră numai în Lumina Creatorului şi fuzionează cu celălalt suflet, la care încercaţi să ajungeţi, şi astfel începe conectarea.
Ultimul principiu, cel al Ingeniozităţii a fost practicat chiar şi în timpurile Maestrului Jesus, când acesta a spus: "Când două sau mai multe fiinţe sunt adunate în numele meu, eu sunt acolo." El nu a spus că Jesus este acolo, ci spunea că Lumina Christului este acolo.
Deci, Ingenioztatea, este creată atunci când două sau mai multe conştiinţe vin împreună într-o conştiinţă colectivă, menită să modifice rezultatul unei călătorii. Când vă este clar că rezultatul unei călătorii nu poate fi doar modificat, dar a fost adus exact aşa cum aţi dorit, atunci creşte entuziasmul de a atrage împreună o serie umani care gândesc similar, pentru că relizaţi că pasiunea va fi multiplicată de numărul minţilor care vi se alătură.
În starea de Ingeniozitate, vă sunt foarte clare intenţiile pentru a ajunge la reztultatul / sfârşitul dorit, într-o conştiinţă comună. Dacă atrageţi în ingeniozitatea voastră pe unul sau mai mulţi care sunt împotriva finalului vostru, sau care se tem, sau se îndoiesc asupra a ce puteţi realiza, atunci probabil ingeniozitatea nu va avea succes. Ingeniozitatea voastră este pe atât de puternică, pe cât de anemică este legătura sa. Rezultatul va fi în continuare un final perfect. Pur şi simplu s-ar să nu fie sfârşitul perfect pe care-l doriţi.
Meditaţia de închidere
Vizualizaţi-vă stând pe o stânca foarte mare, în dreptul căreia curge un pârâu. De obicei apa este percepută ca o conştiinţă spirituală, aşa că scoateţi pantofii şi vă lăsaţi picioarele se se legene în apă.
În timp ce priviţi curgerea apei, realizaţi că aceasta este foarte asemănătoare cu însăşi viaţa, în care dacă vă lăsaţi duşi de curentul ei, vă puteţi rostogoli, vă puteţi izbi de maluri, puteţi să alergaţi atunci când este rapidă, şi să încetiniţi atunci când nu este mai lentă.
Dar imaginaţi-vă dacă vreţi, creându-vă o barcă mică, cu grandioase puteri de direcţionare, cu motoare micuţe, dar cele mai puternice, şi aruncându-vă apoi în acest flux. Simţiţi că puteţi controla bărcuţa, puteţi să vă duceţi oriunde în curentul de apă, inclusiv cotind împrejur şi mergând înpotriva curentului, dacă doriţi asta. Imaginaţi-vă plutind dealungul acestui curent şi doar privind la tot ce vă înconjoară, în timp ce călătoriţi dintr-o lume în alta !
Acum imaginati-vă că pe partea dreaptă, este un mic intrând, şi vedeţi-vă direcţionând micuţa barcă în acel intrând. Odată ajunşi acolo, deasupra voastră apare, cel mai magnific oraş văzut vreodată, plin de arhitectură frumoasă şi cu peisaje frumoase. Când sunteţi pregătiţi, ieşiţi din micul golfuleţ şi reintraţi în flux, unde observaţi, pe cealaltă parte, că este cineva care vă iubeşte cu adevărat. Deci vă duceţi pe partea cealaltă, invitaţi acea persoană să vi se alăture, şi creaţi o relaţie frumoasă, mergând împreună într-o călătorie.
Pe măsură ce plutiţi în jurul unei frumoase curburi, veţi vedea cea mai strălucitoare de lumină pe care aţi întâlnit-o vreodată. Puteţi opri barca ca să vă uitaţi la această frumoasă lumina strălucitoare, şi recunoaşteţi Creatorul. Creatorul îşi deschide forţa sa şi spune către voi :
"Acum voi faceţi călătoria. Luaţi cele Zece Principii şi puneţi-le să lucreze pentru voi, iar voi veţi pluti chiar în Lumina Mea. Şi eu vă voi arăta lucruri pe care niciodată n-ai ştiut că sunt posibile chiar aici, pe micul Pământ al vostru. Eu am să vă arăt Creaţia Constientă, aşa cum n-aţi mai experimentat-o vreodată. Şi când fac asta, veţi şti un singur lucru, că dacă faceţi călătorea, prietenii mei, puteţi avea Totul.Sursa Kirael.com homepage
Trad Pa RA

2 comentarii:

Anonim spunea...

Ai primit un premiu.(vezi blogul meu)

rogger spunea...

sangambayard-c-m-com

Trimiteți un comentariu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...