sâmbătă, iunie 06, 2015

Ce îi motivează pe oameni?

Postat Maria
Fiecare fiinţă umană are propriul mod de a fi - propriul fel de a concepe şi a trăi viaţa, de a se manifesta, în lume. Ne va fi mult mai uşor să înţelegem această realitate elementară, însă profundă, atunci când vom chibzui la faptul că fiecare fiinţă omenească de pe planetă deţine un rol aparte, distinct, în Univers. Creştem, fiecare dintre noi, în medii diferite, fiind afectaţi de o paletă singulară de influenţe. Preferinţele noastre, precum şi sistemul de valori şi credinţe, la care aderăm, sunt, în mod frecvent, strâns legate de originile noastre. Iar nevoia de a ne individualiza experienţele este instinctivă; întrucât, a proceda astfel ne permite să facem faţă provocărilor cu care ne confruntăm, pe cont propriu. În consecinţă, fiecare dintre noi şi-a dezvoltat o perspectivă care îi este specifică. A interacţiona pe cale amiabilă şi în mod constructiv, cu oameni de pe toate palierele vieţii depinde, aşadar, mai întâi de toate, de înţelegerea originii lor - a locului unde îşi au obârşia. Apoi, ne putem adapta aşteptările, cu scopul de a evita emiterea unor supoziţii necuvenite, "nelalocul" lor, cu privire la ceea ce sunt ei.

În toiul unui conflict interpersonal, este uşor de presupus că ceilalţi sunt dificili, nerezonabili ori refractari. Suntem capabili să resimţim un sentiment de frustrare, atunci când cineva din mediul nostru nu ne împărtăşeşte opiniile sau nu se simte obligat să ne susţină, în eforturile şi năzuinţele noastre. Totuşi, este posibil doar ca persoana ori persoanele dinaintea noastră să aibă concepte diferite, cu privire la ceea ce este şi ceea ce nu e important, în această viaţă. Putem atenua tensiunea dintre noi, prin reafirmarea credinţei noastre în dreptul fundamental al tuturor fiinţelor de a-şi făuri propriul destin. Cu scopul de a menţine relaţii armonioase, trebuie să facem tot ceea ce ne stă în puteri, pentru a ne raporta la şi a relaţiona cu universurile singulare în care sălăşluiesc semenii noştri. Şi, pe când descoperim ceea ce îi motivează, ne este amplificată propria abilitate de a găsi un mod de interacţiune, reciproc satisfăcător.

În cazul în care diverse bariere stau în calea conexiunii dintre tine şi alte persoane, gândeşte-te la întrebările pe care li le poţi adresa, pentru a dobândi o înţelegere mai profundă a punctului lor de vedere! S-ar putea să descoperi că, pe lângă deosebirile de perspectivă, care vă separă, şi ceilalţi stau, la rândul lor, sub imperiul propriei nesiguranţe şi al altor chestiuni de ordin personal, care le influenţează modul de a percepe lumea. Probabil că nu vei reuşi să cuprinzi pe deplin, cu mintea, ori să înţelegi în profunzime, miriadele de faţete complexe întruchipate de omenire, în ansamblul său; însă, poţi contribui mult la dezvoltarea relaţiilor reciproc îmbucurătoare, întinzându-le mâna semenilor, în spiritul unei solidarităţi, înţelegeri şi solicitudini empatice.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...