sâmbătă, august 02, 2014

Activitate în slujba Comunităţii Globale

Postat Maria

Emoţiile au fost concepute pentru a constitui indicii, atunci când vă rătăciţi. Dacă simţiţi temeri, exprimarea lor este binevenită, chiar în acel moment: "Simt teamă, în clipa de faţă." Nu e necesar să ştiţi de unde provin sau ce semnifică simţămintele; este suficient să le conştientizaţi, să le recunoaşteţi. Odată ce vor fi fost conştientizate, ele vor fi dezamorsate. Nu se vor sedimenta în sistemul vostru.
De fiecare dată când transformaţi un tipar anacronic al fricii sau al zbuciumului, voi convertiţi un crâmpei energetic al matricei disfuncţionale. Vă sublimaţi propriile vibraţii. De fiecare dată când preschimbaţi, transmutaţi, o reacţie emoţională din mânie sau judecată, în iubire, bucurie, recunoştinţă şi acceptare, voi înfăptuiţi un serviciu divin, o activitate nobilă în slujba comunităţii globale, de la un nivel personal, individual. De fiecare dată când vă reuniţi, când vă alăturaţi altor fiinţe multidimensionale conştiente, care s-au trezit intru Realitate, voi amplificaţi şi valorificaţi puterea inerentă acestui serviciu divin, acestei activităţi, în beneficiul comunităţii globale.
Darul pe care îl puteţi oferi Întregului, colectivităţii, prin actul întrupării voastre, este darul unei frecvenţe vibratorii, pure şi elevate. Frecvenţele de vibraţie subtile şi înalte sunt definitorii bucuriei, recunoştinţei şi aprecierii. Amintiţi-vă să menţineţi această frecvenţă sau reveniţi, cât mai des şi mai rapid posibil, la rezonanţa ei. Fiecare clipă este o ocazie de a transmuta vibraţiile disfuncţionale, îndelung nutrite, aferente lipsei, fricii, mâniei, judecăţii şi ale stimei de sine scăzute.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...