duminică, mai 22, 2011

Meditatie pentru re-NASTERE -KRYON Important

Închideţi ochii, concentraţi-vă înspre interior, conştientizând fiecare senzaţie din corpul vostru şi permiteţi o conectare cu Mama Pământ prin tălpile picioarelor voastre şi conectaţi-vă cu propriul vostru suflet. Permiteţi sufletului vostru să vadă aceste senzaţii din corpul vostru pentru că ele înseamnă emoţii şi orice emoţii ar fi prezente acum în corpul vostru, permiteţi sufletului vostru şi lui Kryon să lucreze cu ele şi să conştientizaţi cu adevărat orice emoţii din corp şi împreună să le clarificaţi, să le neteziţi. Oricât de dureros ar fi, identificaţi-le şi eliberaţi-le. Lăsaţi emoţiile să se reverse în continuu până când simţiţi energia devenind asemenea apei liniştite a unui lac de la munte. Rămâneţi în acest proces câteva momente pentru a limpezi şi purifica şi calma emoţiile. Deschideţi-vă inimile către restul grupului şi permiteţi-vă să primiţi iubirea necondiţionată şi să transmiteţi iubirea voastră necondiţionată fiecărui membru din grup. Încă odată, dacă simţiţi că inima vi se închide sau dacă aveţi probleme cu energia, permiteţi sufletului vostru să vadă asta, această rezistenţă din inima voastră. Permiteţi sufletului vostru să lucreze cu această rezistenţă în timp ce vă deschideţi inimile larg, tot mai larg, deoarece numai cu o inimă deschisă puteţi culege adevărata abundenţă.

Camera se umple acum cu iubire şi tărâmul angelic ni se alătură în această seară, iar proprii voştri ghizi sunt la picioarele voastre. Ca parte a acestui proces, permiteţi-le să vă clătească cu o revărsare de iubire, deoarece ei sunt plini de admiraţie şi respect faţă de munca pe care o faceţi, pentru că sunteţi iubiţi nespus de mult.
Iubirea este unul dintre sentimentele cele mai înfricoşătoare care există, dar iubirea este o mare putere. Ea nu este ceva şovăitor, un sentiment siropos, sau o energie dulceagă. Ea este cea mai puternică energie din Univers, deoarece Iubirea este Dumnezeu şi Dumnezeu este Iubire. Pe măsură ce vă deschideţi inima spre iubire, veţi simţi puterea iubirii pătrunzându-vă şi umplându-vă fiinţa, fiecare celulă a voastră, activând ADN-ul vostru, deoarece sunteţi acum în Epoca de Aur.

Pas cu pas, în următorii ani, vă veţi curăţa şi purifica energiile şi veţi deveni din ce în ce mai tari, din ce în ce mai frumoşi şi din ce în ce mai puternici. Vă spunem din nou, aceasta nu este puterea de a controla, ci puterea de a fi parte din energie. Voi toţi veţi deveni o putere conducătoare care va schimba direcţia spre care se îndreaptă omenirea, pentru totdeauna; o putere care va ghida omenirea către calea spre iubire şi bucurie şi care va aduce iubire şi bucurie nu numai în propriile voastre inimi, dar şi în ale tuturor celor care vă înconjoară.

Acum, vizualizaţi-vă prietenii şi rudele, familia şi trimiteţi-le iubire şi bucurie, ca o energie emisă de  inima voastră către inimile lor. Este alegerea lor dacă primesc sau nu această iubire, dar sufletele lor radiază iubire înapoi către voi ca răspuns.
Acum, permiteţi-vă să vă adânciţi tot mai mult şi mai mult în corpurile voastre şi în  psihicul vostru şi să vedeţi calea de încercări pe care v-aţi aflat cu toţii, în căutarea adevăratului echilibru în viaţa voastră.

Acum, imaginaţi-vă că aveţi o reţea de lumină în jurul capului. Ceea ce vă imaginaţi este adevărul, nu  poate fi decât adevărul. Imaginaţia voastră este sinele vostru superior care vă vorbeşte. Aşa arată de fapt aura care vă înconjoară capul, o reţea de lumină, delicată şi pură. Permiteţi acestei reţele să-şi intensifice strălucirea.

Acum, imaginaţi-vă în interiorul fizic al minţii voastre, propriul creier împărţit în două, partea dreaptă şi partea stângă, masculinul şi femininul. Permiteţi construirea de punţi între cele două părţi ale creierului vostru şi nu numai între cele două părţi, ci şi între toate cele patru sferturi ale creierului, făcând legătura din ce în ce mai puternică, deoarece în copilărie voi toţi aţi ales operaţii disfuncţionale ale creierului uman. Voi aţi ales această cale ca un mod de a evita conflictul, frica, emoţia, adevărul a ceea ce sunteţi cu adevărat, o fiinţă minunată, magică a Universului.

Acum, vedeţi aceste punţi ancorate de fiecare parte a mintii voastre, nu numai fizic, dar şi în aura voastră şi vedeţi cum aceste conexiuni devin din ce în ce mai largi şi vedeţi din ce în ce mai multă circulaţie traversându-le. Dacă aglomeraţia le blochează lărgiţi-le, faceţi-le mai mari, adăugaţi mai multe benzi de circulaţie şi trimiteţi iubire tuturor gândurilor voastre. Aduceţi în mintea voastră o calmitate ca de catifea.
Acum, permiteţi mintii voastre să se conecteze la o reţea, reţeaua Conştiinţei Christice care înconjoară Mama Pământ, trimiţând în sus o coloană de lumină, pentru a vă conecta cu această reţea a Conştiinţei Christice. Tot ceea ce se cunoaşte de către omenire aparţine acestei reţele din jurul pământului şi indiferent de încercarea sau provocarea cu care sunteţi confruntaţi, cereţi răspunsurilor să vină. Cereţi să aflaţi cum să vă purificaţi mintea, în special de gândurile negative constant prezente şi fiţi conştienţi că aceste gânduri negative creează o realitate negativă.

Permiteţi o eradicare a oricăror gânduri negative care ar putea fi în mintea voastră. Poate sunt gânduri despre mama sau tatăl vostru, poate despre şeful de la serviciu, nu contează, dar ceea ce este cel mai rău este că ar putea fi despre voi înşivă. Permiteţi curăţarea tuturor acestor procese de gândire. Lăsaţi să intre gândurile pozitive, gânduri de iubire şi compasiune, lăsaţi-le să fie parte a acestui proces; în primul rând aveţi grijă de voi, căci dacă nu aveţi grijă de voi, cum vă veţi putea ocupa de alţii?
Permiteţi vibraţiilor voastre să devină din ce în ce mai intense, şi din nou ridicaţi-le la un nivel şi mai înalt, deoarece gândurile negative se pot dezintegra doar într-o vibraţie înaltă,  într-o energie foarte înaltă. Nu este loc decât pentru gânduri impecabile, gânduri fără păcat în energiile înalte, în tărâmurile superioare ale iubirii şi luminii. Lăsaţi-vă să pătrundeţi în aceste tărâmuri înalte ale iubirii şi luminii şi permiteţi-vă întâlnirea cu sufletul vostru, poate sufletul vostru este o sferă de lumină sau o energie de mare intensitate, sau poate vă vedeţi sufletul ca pe un fel oarecare de simbol. Indiferent cum vă vedeţi sufletul, aşa a fost menit să fie şi există o mare semnificaţie pentru voi în faptul că îl vedeţi ca pe un simbol. Urmăriţi-vă în mod constant mintea şi observaţi gândurile care o populează, deoarece gândurile negative intră şi poluează corpul fizic şi dacă sunt gânduri negative în interiorul fiinţei voastre, nu le judecaţi, doar daţi-vă seama de ele şi simţiţi-vă propriul corp şi senzaţiile pe care le creează ele în corpul vostru. Nu trebuie cu adevărat să identificaţi aceste gânduri negative, ci doar sesizaţi impactul negativ pe care îl au asupra corpului vostru, deoarece acum energia funcţionează astfel încât voi puteţi percepe mult mai clar felul în care tiparele de funcţionare a gândurilor negative vă afectează corpul, iar anumitor persoane aceasta le poate chiar afecta sănătatea. Aşadar, daţi-vă seama de senzaţiile din corpul vostru şi permiteţi sufletului vostru să lucreze cu ele şi să le elibereze. Şi acolo unde aceste şabloane de funcţionare au fost eliberate, umpleţi-vă corpul cu tipare de gândire noi, minunate.
Afirmaţi pentru sinele vostru interior:
  • Cât de multă iubire şi grijă aveţi pentru voi înşivă.
  • Cât de valoroşi sunteţi.
  • Cât de multă încredere vi se poate acorda.
  • Cât de responsabili sunteţi.
Permiteţi afirmaţiilor pozitive să vă inunde corpul, deoarece pe măsură ce aceste noi tipare de gândire intră în corpul vostru, energiile voastre vor deveni din ce în ce mai puternice. Chiar în acest moment voi vă revendicaţi energiile din tot Universul, pe măsură ce noi lucrăm cu această problemă a şabloanelor de  gândire negativă, deoarece gândurile sunt energie. Ele sunt lumină, vibraţii şi armonii. Vrem să ne cântăm nouă înşine doar melodiile cele mai frumoase; să ne gândim la noi în cea mai frumoasă lumină, deoarece toţi primiţi o mare învăţătură acum şi o mare înţelegere şi gândurile voastre acţionează din ce în ce mai rapid. Pe măsură ce trece timpul ele vor acţiona tot mai rapid şi manifestările se vor petrece chiar mai repede, aşa că este mai bine să aveţi gânduri şi manifestări bune decât să aveţi manifestări negative.   
Acum, reîntoarceţi-vă şi vedeţi încă odată energiile care vă înconjoară mintea. Aceasta este mintea voastră adevărată deoarece acesta este un câmp energetic fenomenal care înconjoară corpul omenesc, mult mai puternic decât orice computer care a existat vreodată sau care va exista aici pe pământ. Permiteţi învăţăturilor şi înţelepciunii să infuzeze aura voastră şi acolo unde este întuneric în mintea voastră, în această reţea energetică, permiteţi să fie curăţată şi purificată. Priviţi din nou punţile de legătură  dintre partea dreaptă, partea feminină a minţii voastre şi partea masculină şi vedeţi circulaţia. Acum trebuie să cerem ca partea masculină şi partea feminină a minţii voastre să înceapă să aibă încredere una în alta şi să înceapă să se iubească una pe alta. Datorită faptului că există conflict în mintea omenească şi datorită stării obişnuite a omenirii, este mai în siguranţă să menţii pe cineva sau ceva la un nivel mai redus, decât să-i permiţi să crească şi să devină mare. Adesea procedăm astfel în relaţiile noastre; îi ţinem pe oameni la un nivel inferior nouă ca să ne simţim noi bine în diverse feluri. Sunt multe jocuri pe care le joacă omenirea, dar acesta este unul dintre jocurile cele mai puternice care ţin omenirea prinsă şi fixată în felurile ei.
Aşadar, permiteţi celor două minţi să fuzioneze, să elibereze conflictul şi această nevoie de a fi conducător, deoarece este o mare diferenţă între partea stângă a creierului şi partea dreaptă. Partea feminină este delicată şi plină de o influenţă hrănitoare; ea este legată de necunoscut, în timp ce partea stângă, masculinul, este mult mai logic, mult mai calculat şi se crede atotcunoscător, dar nu este aşa, căci partea stângă a minţii şi partea dreaptă au nevoie una de alta şi funcţionează la puterea lor optimă atunci când fuzionează.

Acest proces vă va ajuta să aveţi o importantă imagine introspectivă în propriile voastre vieţi şi o minunată cunoaştere şi înţelegere. Întoarceţi-vă în copilăria voastră şi vedeţi-vă copil, când v-aţi hotărât să opriţi fuzionarea părţii drepte cu cea stângă a minţii voastre, când aţi luat acea decizie. Permiteţi minţii voastre să vizualizeze ziua când s-a întâmplat acest lucru şi permiteţi minţii voastre să inverseze aceste proces. În timp ce vă vizualizaţi copilul, asiguraţi-vă că totul lucrează minunat în jurul lui, al copilului vostru interior şi aveţi grijă că decizia legată de tiparele gândirii voastre şi de mintea voastră raţională să fie în consens cu sinele vostru divin şi nu cu ego-ul vostru, deoarece deschizându-vă mintea în acest fel, voi vă deschideţi spre o lume cu totul nouă, o lume a iubirii şi a frumuseţii, a gândului şi exaltării, a creativităţii dincolo de cele mai îndrăzneţe visuri.
Acum, permiteţi-vă întoarcerea în timp la ziua când v-aţi născut. Simţiţi sentimentele, senzaţiile care sunt în corpul vostru şi daţi-vă seama de adevărul a ceea ce aţi simţit în prima voastră zi aici pe Pământ. Conştientizaţi toate aceste emoţii şi eliberaţi-le.
Permiteţi ghizilor voştri şi sufletului vostru să vă ajute la această trecere prin viaţă, pe măsură ce vă întoarceţi înapoi în timp, în propria voastră viaţă, la timpul când mama voastră era însărcinată în opt luni. Încă odată, permiteţi acestor senzaţii să intre în corpul vostru şi conectaţi-le cu emoţiile şi sentimentele şi simţiţi care erau relaţiile dintre părinţii voştri, la stadiul acela al dezvoltării voastre. Conştientizaţi şi eliberaţi.
Acum la şapte luni, când mama voastră era însărcinată în şapte luni. Permiteţi oricărei senzaţii şi sentimente să vină şi să pătrundă în corpul vostru, cum se simte mama voastră? Permiteţi-vă să vă conectaţi cu inima mamei, permiteţi-vă să simţiţi bătăile inimii ei, are mama voastră o inimă deschisă sau închisă? Indiferent cum este inima mamei voastre, luaţi-vă propria putere şi trimiteţi iubire inimii sale şi stabiliţi o conexiune reală şi vedeţi inima mamei voastre.
Acum întoarceţi-vă în timp la momentul când mama voastră era însărcinată în şase luni. Încă odată permiteţi-vă să simţiţi toate senzaţiile, toate emoţiile, prin ce trece mama voastră? Cum se simte? Vrea un băiat? Vrea o fată? Ce vrea tatăl vostru? El vrea băiat? Vrea fată? Şi ce simţiţi despre felul în care gândesc ei? Despre dorinţele şi nevoile lor, despre speranţele şi ceea ce-şi doresc. Te vei naşte pentru ei ca să-şi trăiască viaţa prin tine, sau îşi au propriile vieţi de trăit?
Din partea tatălui, este un lucru bărbătesc? O face pentru a-şi dovedi masculinitatea? Sau o face doar pentru că doreşte să aducă pe lume un copil minunat? Implicaţi-vă în toate adevărurile în legătură cu naşterea voastră.
Acum, întoarceţi-vă la timpul când mama voastră era însărcinată în cinci luni. Ea nu mai are ce să facă acum. A luat hotărârea să păstreze copilul. Se simte nemulţumită? A luat o decizie bună? Se simte nervoasă sau mulţumită? Îngrijorată sau preocupată?

Acum, la sarcina de patru luni. Permiteţi sentimentelor să pătrundă în corpul vostru şi observaţi relaţia dintre părinţii voştri.
Acum la trei luni de sarcină, cum se simte mama voastră acum? Poate sunteţi primul născut. Acesta este unul dintre motivele pentru care femeile sunt atât de deschise Spiritului, deoarece ele trebuie să aibă încredere în această călătorie, purtând un copil înăuntrul lor. Acest lucru aduce în femeie o încredere naturală în lume şi o credinţă că acest copil mic se va naşte perfect în toate sensurile.

Acum, la două luni de sarcină, cum se simte mama voastră acum? Ce sentimente sunt în corpul vostru? Ce emoţie este acolo? Oare mama voastră speră că nu va avea această sarcină? Încă nesigură, tatăl ştie? I-a spus deja şi lui? A spus cuiva până acum? Ce este în inima mamei voastre? Se simte neliniştită? Nervoasă? Tensionată?
Acum, înapoi la o lună de sarcină, sperând să fie însărcinată, sperând să nu fie, ce gânduri sunt în mintea ei?
Acum, înapoi în timp la momentul concepţiei. Simţiţi cum s-a făcut dragoste, pasiunea, se iubeau aceşti doi oameni unul pe altul? A fost doar o noapte de sex? Poate o noapte de ebrietate, cine ştie? Un moment de slăbiciune, sau poate a fost ceva puternic şi tare şi un moment viril de iubire pătimaşă. Permiteţi-vă să vă conectaţi cu acea noapte de pasiune, deoarece există o mare semnificaţie în energia care v-a adus pe Pământ.
Acum, întoarceţi-vă mai departe în timp, la vremea când vă scriaţi contractele cu părinţii voştri. Uitaţi-vă în jos de pe un nor, un frumos norişor tivit cu argintiu, din cerul de deasupra şi vedeţi-vă părinţii în ziua când i-aţi ales şi vedeţi toate motivele pentru care i-aţi ales. Deveniţi conştienţi de toate lecţiile voastre.
Acum, permiteţi părinţilor voştri să fie vindecaţi. Aşadar, aduceţi-i pe Fecioara Maria şi pe Merlin şi pe Christos sau pe oricine credeţi că e cel mai bine pentru voi. Învăţaţi-l pe tatăl vostru cum este să fii bărbat, tată şi soţ, precum şi toate secretele Universului şi adevărul despre fiinţa care este el cu adevărat. Şi transformaţi-vă tatăl într-un bărbat al conştiinţei sufletului şi lăsaţi-o pe Fecioara Maria să facă acelaşi lucru cu mama voastră, să o înveţe ce înseamnă să fie femeie, mamă şi soţie.

Acum, priviţi-i pe amândoi, tatăl şi mama voastră, ca pe nişte pure fiinţe - suflet şi permiteţi acelei energii să acţioneze şi să pătrundă în fiinţele lor.

Acum, reveniţi la acea noapte a concepţiei şi simţiţi ce a însemnat acea noapte de dragoste, cu două fiinţe suflet făcând dragoste pasionată una cu cealaltă. Acum, vedeţi-vă la o lună de la concepţie şi simţiţi cum este viaţa acum.
Mergeţi până la două luni şi vedeţi care este relaţia dintre părinţii voştri acum şi vedeţi cum vă simţiţi. Este acesta un copil dorit? Observaţi sentimentele la trei luni.

Şi la patru luni, permiteţi acestor sentimente să se integreze în corpurile voastre, pentru a schimba celulele şi ADN-ul deoarece aceasta este renaştere, metoda lui Kryon.
Acum la cinci luni şi până la şase luni. Simţiţi iubirea şi frumuseţea care vă înconjoară şi energiile minunate.
Şi în luna a şaptea, vedeţi unde au plănuit părinţii voştri să vă nască. Poate este în ocean cu delfinii sau balenele sau într-un loc special, într-o manieră specială potrivită cu adevărat omenirii şi vouă înşivă.

Acum opt luni, simţiţi sentimentele acestor doi părinţi ce fac parte din conştiinţa aceluiaşi suflet, aşteptând nerăbdători naşterea ta.

Acum ziua naşterii voastre. Simţiţi-vă sufletul intrând cu adevărat în corpul vostru şi simţiţi cum este să intraţi pe tărâmurile acestei planete minunate. Poate îngerii sunt în jurul patului sau oriunde are loc naşterea, dar simţiţi ce înseamnă să fii născut în iubire pură, şi simţiţi cum este să fii ţinut în braţele mamei pentru prima dată, cu tatăl vostru alături de ea, loial şi devotat atât mamei cât şi copilului. Permiteţi iubirii acestei energii să vă pătrundă în inimi. Când sunteţi gata reveniţi uşor spre conştiinţa trează.
 
Traducere copyright © Monika Szavai. Toate drepturile rezervate.
Traducere de Cornelia Chira © http://www.lucratorul-in-lumina.com

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...