sâmbătă, noiembrie 06, 2010

Experimentaţi stadiul final al vieţii- Grupul

În ultimele două luni v-am condus prin al cincilea şi al şaselea stadiu al vieţii, ca să observaţi cum energia se acumulează pentru a crea o şansă pentru ca voi să puteţi experimenta această mişcare finală. În următoarele treizeci de zile vă rugăm să experimentaţi întocmai, ceea ce simte fiecare suflet în timpul tranziţiei şi întoarcerii Acasă. Vă spunem că procesul de evoluţie nu va schimba cele şapte stadii ale vieţii. Nu se va adăuga un al optulea, sau al nouălea, sau al zecelea stadiu. Ce se va întâmpla treptat, va fi faptul că veţi parcurge cele şapte stadii ale vieţii, dar în loc să muriţi, veţi trece prin ele în timp ce vă aflaţi în viaţă. La un moment dat, pe măsură ce veţi avansa şi mai mult, vă veţi reface primul stadiu al vieţii şi veţi începe un nou ciclu de viaţă în timp ce vă aflaţi încă în corpul fizic. Aceasta este ceea ce noi numim ascensiune. Acesta este procesul care se desfăşoară în timp ce oamenii îşi ridică vibraţia prin intermediul procesului evolutiv, actualmente în plină desfăşurare. Astăzi vă rugăm să inspiraţi adânc şi să pretindeţi pentru o clipă atunci când expiraţi, că aceasta este ultima voastră răsuflare umană.
Cei care vă întâmpină
O luptă firească are loc atunci, deoarece sunteţi programaţi cu un mecanism de supravieţuire care vă face să vă agăţaţi de viaţă cu atâta fervoare, chiar dacă este o stare nefirească pentru spiritul vostru. Instinctul de supravieţuire intervine în preajma morţii şi de aceea membrii echipei de tranziţie sunt de mare ajutor spunând, ”Totul e bine, tată. Poţi pleca. Vom fi bine”. De fapt, mulţi dintre voi aveţi contracte cu cei din jurul vostru pentru a-i lăsa să plece la momentul potrivit, aşa încât întoarcerea Acasă devine foarte importantă. Apoi începe un proces complet diferit, deoarece, deşi aţi păşit în afara corpului, încă nu sunteţi Acasă. Există o poartă prin care trebuie să treceţi şi trebuie să o faceţi din proprie voinţă. Pentru a ajunge acolo călătoriţi printr-un tub, un tunel, o vale sau oricum doriţi să o numiţi, dar este o călătorie necesară şi poate fi străbătută doar de un singur suflet. Dar mai înainte să porniţi în călătoria către poartă, îi veţi vedea pe aceia care vin să vă întâmpine şi să vă scoată din lumea fizică. Persoana care vă întâmpină poate fi unchiul Harry, pe care îl cunoşteaţi bine încă de când eraţi copil, sau poate fi bunicul sau bunica voastră. Uneori va fi cineva de care nu vă aduceţi aminte, deoarece nu l-aţi mai întâlnit niciodată, dar care a făcut un contract cu voi în timpul primului stadiu al vieţii, pentru a veni să vă întâmpine atunci când va sosi clipa. Cei care vă ies în întâmpinare sunt aceia care vă încurajează, spunându-vă ,”Totul e bine. Poţi lăsa ultimul suflu să iasă. Poţi să-l eliberezi. Suntem aici pentru a te ţine de mână. Eşti în siguranţă”. Şi apoi păşiţi în afara corpului şi vă simţiţi liberi, dar încă nu sunteţi Acasă. Sunteţi pur şi simplu de partea opusă a stării de a fi om. Sunteţi într-o altă stare de vibraţie care nu este umană, dar nici nu aţi ajuns încă Acasă.
Intrarea prin poartă
Când ajungeţi la poartă, sunteţi liberi să treceţi imediat prin ea. Nimeni nu poate să vă treacă prin poartă. Din contră, trebuie să treceţi prin ea din proprie voinţă. Aici este punctul în care unele suflete se blochează sau devin confuze. Uneori se află într-un accident de maşină sau de bicicletă şi ies din corpul fizic fără să îşi dea seama că au murit. Deoarece se află de partea cealaltă a umanităţii, ei intră în aceeaşi stare firească de creaţie, pe care o aveţi cu toţii atunci când nu mai sunteţi împovăraţi de iluzia de a fi om sau de corpul fizic, aşadar abilităţile voastre creative se amplifică foarte mult.
Problema apare atunci când deveniţi confuzi şi ieşiţi din corpul fizic fără să ştiţi că aţi murit. Nu doriţi să mergeţi Acasă prin poartă, deoarece aveţi posibilitatea de a crea o realitate care vă face să credeţi că sunteţi încă în viaţă. Vă rugăm să înţelegeţi, dragii noştri, că până şi această stare nu are nimic rău în sine. Nu există de fapt nimic care să blocheze oamenii în vreun fel, deoarece chiar şi în această stare nu există nimic altceva decât libera alegere. Deşi adesea, în timpul marilor tragedii, oamenii devin confuzi şi urmează marea turmă de suflete care efectiv nu se îndreaptă nicăieri, în loc să se gândească la întoarcerea Acasă. În marea majoritatea a cazurilor, acest lucru este datorat unei simple lipse de cunoaştere. În definitiv, acest adevăr simplu nu se învaţă în şcoli, nu-i aşa? De cele mai multe ori, educaţia şi conceptele legate de aceste lucruri pot fi atât de semnificative în evoluţia omenirii, cum nici nu vă daţi seama. De aceea onorăm într-atât Membrii Echipelor de Tranziţie, deoarece ei sunt unii dintre cei mai mari vindecători, care fac ca umanitatea să evolueze cu paşi uriaşi.
Întâlnirea cu tutorele vostru 
Ce se întâmplă în continuare? Când depăşiţi faza de supravieţuire, detaşaţi-vă de corpul fizic şi treceţi prin poartă. Sunteţi Acasă. Apoi vă întâlniţi tutorele. Acesta este un suflet al cărui contract cu voi este de a vă aduce aminte de propria splendoare şi de a vă ajuta să vă restabiliţi în Rai. Tutorele vostru vă reaminteşte de cât de simplu este totul şi vă ghidează prin întreg procesul în care decurg lucrurile în Rai şi vă ajută să vă reacomodaţi Acasă. Acest tutore vă arată diferite procese, despre ceea ce înseamnă realitatea şi vă ajută să vă curăţaţi memoria împăienjenită de experienţa umană.
Al şaptelea stadiu al vieţii
Asimilarea 
Apoi urmează o parte importantă pe care noi o denumim al şaptelea stadiu al vieţii. După ce v-aţi acomodat Acasă, există un proces prin care treceţi numit asimilaţie. Este o integrare la nivel de suflet a tot ceea ce aţi experimentat în viaţă. Fiecare eveniment pe care l-aţi trăit este evaluat prin prisma celui mai mare folos adus sufletului vostru. Ceea ce rămâne folositor sufletului vostru pe calea sa de evoluţie este integrat în esenţa personalităţii sufleteşti şi tot ceea ce nu mai este necesar este eliberat cu blândeţe.
A fost o vreme când aveai nouă ani şi când cel mai tare şi cel mai rău băiat din clasă ţi-a furat prânzul, ţi-a învineţit un ochi şi ţi-a spus că dacă vorbeşti cuiva despre asta se va întoarce şi nu numai că te va bate, dar o va bate şi pe sora ta. Nu ai spus nimănui nici un cuvânt şi ai ţinut ascuns acest lucru toată viaţa, temându-te întotdeauna de persoanele cu energie brutală şi abuzivă. Partea amuzantă este că i-ai chemat în viaţa ta tot mereu. De fapt  te-ai căsătorit cu doi dintre ei. Partea interesantă este că noi creăm aceste lucruri în repetate rânduri ca oameni care joacă Jocul, ca spirite care pretind a fi umane. În timp ce creaţi acest proces, când mergeţi Acasă, primul lucru pe care îl faceţi este să treceţi rând pe rând prin toate aceste experienţe. Nu, nu este vorba de acele străfulgerări de amintiri care au loc în timpul părăsirii corpului fizic. Este ceva cu totul diferit. Este un proces prelungit care cere să fiţi instalaţi confortabil în energia de Acasă pentru ca asimilarea să fie eficientă. Acesta este cel de-al şaptelea şi ultimul stadiu al oricărei vieţi.
În străvechile voastre scripturi, acesta este interpretat greşit ca fiind ziua judecăţii de apoi. Nimeni nu vă judecă. În definitv, cine l-ar judeca pe Dumnezeu? Numai Dumnezeu îl poate judeca pe Dumnezeu. În fazele timpurii ale evoluţiei ca suflete ce se prefac a fi umane, a fost utilă polaritatea conceptului de judecată. Vă spunem că pe calea actuală de evoluţie nu vă mai este necesară iluzia polarităţii. Acum vă cerem să reconsideraţi înlocuirea conceptului de judecată cu cel de discernământ. Este primul instrument necesar pentru a putea trăi în vibraţia mai înaltă a Noii Planete Pământ. În loc să spuneţi că un lucru e bun şi celălalt este rău, mai bine vă folosiţi de discernământ pentru a face alegeri fără a judeca. Al şaptelea stadiu al vieţii utilizează numai discernământul. Sufletul trece prin fiecare din aceste experienţe discernând utilitatea lor ulterioară pentru calea de evoluţie proprie. În această fază de viaţă nu numai că rechemaţi oricare din aceste experienţe individuale, ci invocaţi să stea lângă voi esenţa unui suflet care poate a fost implicat în acea experienţă, chiar dacă acesta se află poate încă pe Pământ în acel moment. Aceste suflete stau alături de voi în timp ce revedeţi împreună, în mod obiectiv experienţa. Spuneţi, ”Nu-i aşa că a fost amuzant? Măi să fie, dar chiar că nu îmi reaminteam de tine pe atunci. Şi uită-te aici cum mă baţi. Îţi aduci aminte de asta ? Mulţumesc pentru că ai jucat acest rol dificil”. Iar ei vă răspund, ”Da. Pot mai bine să joc data viitoare rolul unui prieten? Nu mi-a plăcut rolul de personaj negativ, dar te-am iubit suficient ca să fac asta pentru tine.”
Personalitatea de Esenţă  a Sufletului
Esenţa sufletească proprie se numeşte personalitate de esenţă, deoarece esenţa a cine sunteţi ca suflet reprezintă o culme a tuturor experienţelor pe care sufletul vostru le-a încorporat până în punctul acesta. Atunci când vă aflaţi pe tabla de joc a vieţii, purtaţi toate aceste experienţe ca pe nişte părţi a ceea ce sunteţi. Binele, răul şi urâtul sunt componente a ceea ce purtaţi în fiecare zi a vieţii voastre. Dacă purtaţi cu voi experienţele negative pe post de amprente energetice, ele afectează fiecare cuvânt pe care îl rostiţi şi fiecare relaţie. Dacă alegeţi să lucraţi în sensul propriei evoluţii, veţi folosi aceste experienţe pentru a vă stăpâni lecţia primară de viaţă. Odată stăpânită, puteţi elibera amprentele negative ale experienţei şi în consecinţă vă re-scrieţi propria istorie. Nu veţi putea şterge pentru totdeauna experienţa, deoarece ea va rămâne o parte din voi, dar în schimb veţi elibera acea amprentă de energie care vă făcea să fiţi prea sensibil şi să aveţi reacţii exagerate. Aceasta este cea mai mare vindecare atinsă vreodată pe Pământ şi nu poate veni decât din interior. Chiar dacă omenirea evoluează într-un ritm fără precedent de-a lungul a Tot Ceea Ce Este, majoritatea acestor amprente de energie nu sunt folosite niciodată. Abia în cel de-al şaptelea şi ultimul stadiu al vieţii, sufletul resetează propriile amprente energetice, pregătindu-se pentru viaţa următoare, păstrându-şi amprentele energetice (experienţele) care îi pot fi de folos în vieţile viitoare şi eliberându-le pe cele de care nu mai are nevoie. Atunci când sufletul păstrează o amprentă energetică, ea este stocată sub forma memoriei celulare care este gata să fie reactivată cu următoarea ocazie când poate fi folosită la învăţarea unei lecţii de viaţă.
Acceptarea darului
Vă rugăm să înţelegeţi că vă aflaţi într-un câmp de polarităţi. Aveţi iluziile de sus-jos, bine-rău, corect-greşit şi frică-iubire. Aceste polarităţi nu există Acasă, deci sunt situaţii în care aceste experienţe pe care oamenii le numesc negative sunt alese de fapt pentru a fi păstrate, deoarece vor fi utile în vieţile viitoare. Din acest motiv, mulţi dintre voi au experienţe din vieţile trecute sau evenimente ce se repetă, care se propagă de-a lungul a multor vieţi. Voi, ca suflet, aţi ales să păstraţi respectiva amprentă de energie şi să  o purtaţi mai departe, pentru propria voastră evoluţie. Când aceasta are loc, stocaţi amprenta de energie în memoria celulară. Nu este nici bine nici rău. Pur şi simplu este. De fapt, este un mod destul de eficient de a realiza anumite lucruri.
Sunt situaţii în care veţi elibera atât experienţele pozitive cât şi pe cele negative, fiindcă nu vă mai sunt de folos. Dar în eliberarea oricărei experienţe, există un lucru de care trebuie să ţineţi seama. Vă spunem că există un dar pe care l-aţi ascuns în fiecare experienţă de viaţă. Dacă doriţi să eliberaţi ceva, mai întâi este necesar să descoperiţi darul adus de respectiva experienţă. Toate evenimentele conţin un dar. Găsindu-l şi acceptându-l, permiteţi asimilarea celei mai înalte energii derivate din toate experienţele. Odată ce darul a fost primit, amprenta de energie care vă poate controla viaţa poate fi cu uşurinţă eliberată.
Treizeci de zile în al şaptelea stadiu al vieţii
În următoarele treizeci de zile aveţi şansa de a experimenta fără să muriţi cel de-al şaptelea şi ultimul stadiu al vieţii. Acesta va reprezenta procesul de evoluţie pe care îl va experimenta întreaga umanitate, pe măsură ce vibraţia colectivă trece la un nivel vibraţional mai ridicat. În următoarele treizeci de zile veţi avea şansa de a vă asimila şi de a vă discerne noul sine. Vă rugăm să vă faceţi timp pentru a sta şi a parcurge diferite porţiuni ale vieţii voastre şi de a aduce intenţionat la lumină amintirile şi experienţele care v-au făcut ceea ce sunteţi. Analizându-le pe fiecare în parte, decideţi pe care doriţi să le păstraţi şi care sunt acelea cu care aţi terminat. Ţineţi minte că o experienţă nu dispare niciodată, ci numai amprenta de energie care vă controlează viaţa. Şi, dacă doriţi să eliberaţi amprenta, nu puteţi realiza acest lucru decât în momentul în care îi descoperiţi darul şi nu mai aveţi nevoie de amprentă pentru a vă ajuta să stăpâniţi o lecţie de viaţă. Este însăşi motivul pentru care aţi scris scenariul, pentru ca acest lucru să se poată întâmpla. Momentul în care descoperiţi darul adus de o experienţă fie pozitivă fie negativă, este momentul în care încorporaţi darul în fiinţa care sunteţi. Puteţi apoi alege să eliberaţi amprenta energetică a acelei experienţe, deoarece nu mai aveţi nevoie ca ea să vă controleze viaţa. Aveţi posibilitatea de a alege. Datorită progresului vostru, nu mai este nevoie să aşteptaţi cel de-al şaptelea stadiu al vieţii de după moarte pentru a realiza acest lucru. De aceea v-am ghidat în ultimele trei luni prin această experienţă. Aceasta reprezintă astăzi pentru voi o şansă de a vă asuma responsabilitatea pentru viaţa voastră şi de a evolua ca suflet, în mod intenţionat.
Marea întrebare: De ce mă aflu aici?
Aţi venit aici pentru a vă găsi pasiunea. Noi nu dorim decât să vă reflectăm splendoarea, fiindcă o parte din văl vă împiedică să vă re-amintiţi cine sunteţi cu adevărat. Aşa aţi scris scenariul. Atât de minunaţi şi de unici cum sunteţi fiecare dintre voi în parte, vă uitaţi în oglindă şi întrebaţi, ”De ce sunt aici? Ştiu că există un motiv anume, dar ce fac eu aici? Ştiu că viaţa are un sens, dar care este acela?” Şi dacă ascultaţi cu atenţie, veţi auzi un râs răsunător pe partea cealaltă a vălului când puneţi întrebarea, deoarece asta înseamnă că vălul funcţionează. Sunteţi aici şi aveţi această experienţă din cauza vălului. Noi tocmai v-am oferit unul dintre instrumentele cu care puteţi îndepărta temporar vălul.
Petreceţi timpul necesar şi parcurgeţi fiecare segment al vieţii voastre pe durata următoarelor treizeci de zile. Aduceţi la voi spiritul fiecărei persoane cu care aţi avut aceste interacţiuni. Aduceţi-le să stea lângă voi în timp ce urmăriţi şi catalogaţi fiecare experienţă a acestei vieţi. Puneţi-i întrebarea sinelui vostru mai înalt şi vă va înfăţişa tot ceea ce aveţi nevoie să întrebaţi. Totul este înscris în înregistrările Akashice. Reprezintă o parte a fiinţei voastre. Sunt stocate în memoria celulară până când vă decideţi să le eliberaţi. Limitaţi-vă analiza la această viaţă, deoarece chiar dacă duceţi ceva mai departe în viaţa viitoare, vă spunem, veţi avea mereu câte o experienţă în fiecare viaţă care va reactiva aceeaşi amprentă energetică. Şi deşi este minunat să mergeţi înapoi şi să aprofundaţi înţelegerea motivelor pentru care aţi încercat să realizaţi ceva în multe vieţi anterioare, aveţi aici, astăzi, tot ceea ce este necesar pentru a evolua ca suflet. Când parcurgeţi acea viaţă şi aduceţi în cadrul experienţei esenţa acelor persoane care au jucat în vreun fel un rol în viaţa voastră şi le aşezaţi alături de voi, veţi privi împreună minunata serie de evenimente care se derulează în faţa ochilor. Veţi plânge, veţi glumi şi veţi râde. Vă veţi aminti de bucuria din vremurile în care aţi scris iniţial acest scenariu împreună. Pentru prima oară, veţi observa probabil adevărata conexiune avută cu acele persoane, pentru ca ele să poată juca un rol foarte important în viaţa voastră. Din acel moment, veţi descoperi darul. Odată găsit darul, decideţi dacă experienţa devine o parte a personalităţii de esenţă a sufletului, sau dacă doriţi să eliberaţi amprenta energetică din jurul ei. Aceasta vă este alegerea în prezent. Nu mai trebuie să mergeţi Acasă pentru a realiza acest lucru. Acesta este motivul pentru care v-am prezentat întreaga serie de magie practică, fiindcă vă spunem că seria magiei practice se încheie astăzi.
Bagheta magică
Vă înmânăm acum bagheta magică. Nu mai suntem noi aceia care v-o prezintă. Este a voastră. A fost aşa întotdeauna. Luaţi-o. Folosiţi-o într-un fel în viaţa voastră. Găsiţi o aplicaţie practică pentru a aduce un pic mai mult zâmbet pe feţele voastre. Ce aţi venit să faceţi aici? Care a fost cea mai înaltă intenţie a voastră ca suflet, pentru care aţi venit şi v-aţi pus vălul şi v-aţi jucat Jocul? Ce-ar fi dacă v-am spune că cea mai înaltă intenţie a voastră a fost să vă plimbaţi pretutindeni cu zâmbetul pe faţă? Da, ştim, unii din voi nu sunt capabili să înţeleagă aşa ceva. Oamenii trebuie să complice lucrurile suficient pentru a le înţelege, dar adevărul este simplu. Când zâmbiţi, când sunteţi fericiţi, când vă trăiţi pasiunea, când simţiţi bucurie, atunci îl reflectaţi pe Dumnezeu. Luminaţi Lumina de Acasă şi oricine vă vede experimentează unica parte din Dumnezeu care vă este proprie. Asta aţi venit să descoperiţi. De aceea sunteţi aici. Atunci deveniţi de cel mai înalt folos Universului. Păşiţi înainte, luaţi în mână bagheta magică şi folosiţi-o acum.
A-i face loc durerii
În timpul petrecut împreună dorim să ne oprim pentru un moment, deoarece există atât de multă încântare aici. Vă spunem că sunt trei persoane în această încăpere care au pierdut pe cineva în ultimele şase luni de partea cealaltă a vălului, iar acum ei stau lângă umărul vostru, atingându-vă, aşteptând să audă cum primiţi această informaţie. Sunt aceia dintre voi care urmăresc această emisiune, această rază de lumină, care înţeleg că ei sunt aici şi aproape de voi când vă gândiţi la ei, pentru că aceasta se întâmplă în al şaptelea stadiu al vieţii. Nu staţi la o coadă mare, că vă puteţi întoarce şi reveni în joc. Vă întoarceţi atunci când decideţi să vă întoarceţi, dar vă rugăm să înţelegeţi că acel timp petrecut de partea cealaltă a vălului este destul de diferit de timpul liniar după care pretindeţi că jucaţi Jocul aici. Deoarece trecutul, prezentul şi viitorul sunt una şi nu sunteţi nevoiţi să parcurgeţi distanţa dintre pasul A şi pasul B în acelaşi moment.
Evoluţia voastră ca suflete continuă chiar şi Acasă fiindcă şi Jocul continuă şi în clipa când cineva se gândeşte la voi pe Pământ, spiritul vostru este chemat. Bineînţeles că puteţi alege dacă să răspundeţi sau nu chemării, dar energia vă este invocată şi în timp ce mulţi dintre voi se gândeau la cei care au plecat de curând, ei erau chiar lângă umărul vostru, îmbrăţişându-vă. Ei sunt acolo îmbrăţişându-vă, susţinându-vă energia.
Vă vom spune un alt secret pe care îl veţi învăţa într-al şaptelea stadiu al vieţii, fiindcă este de folos oamenilor care joacă Jocul să ştie acest lucru ca o regulă de zi cu zi: ca o parte a evoluţiei sufletului, atunci când vă întoarceţi Acasă, unul din lucrurile care v-ar interesa să le faceţi ca suflete este acela de a merge să îi vizitaţi pe cei pe care i-aţi iubit atât de mult. Ei nu vă lipsesc fiindcă sunteţi o parte din ei, mai mult decât vă daţi seama. Separarea şi iluzia separării au dispărut la acel moment, dar voi sunteţi aici. Uneori şedeţi în dormitorul lor şi îi priviţi dormind noaptea, însă nu puteţi sub nici o formă interacţiona cu ei atâta vreme cât încă suferă. În timpul procesului de jelire, dacă vreun suflet interacţionează cu voi, este posibilă mai curând intensificarea durerii decât uşurarea ei. Deci oameni, misiunea voastră legată de toţi cei care se întorc Acasă şi trec pragul, este de a găsi darul adus de vieţile lor şi de a-i elibera cu iubire. La fel ca şi în cel de-al şaptelea stadiu al vieţii, găsiţi darul şi căile prin care ei vor continua să trăiască prin voi. După aceea, şi numai după aceea, vor putea ei să danseze cu voi în visurile voastre. Ei vor fi lângă umărul vostru în fiecare secundă a fiecărei zile, zâmbind. Apoi vor sta noaptea în camerele voastre şi vă vor privi dormind cu un zâmbet larg pe faţă. Se vor apropia la câţiva centimetri de faţa voastră şi vor zâmbi larg şi în vis voi le veţi zâmbi înapoi, la fel de larg. În felul acesta, ei interacţionează cu voi. Jelirea este unul dintre cele mai dificile procese prin care trece umanitatea, dar este una dintre măreţele esenţe ale spiritului fiindcă înseamnă că aveţi încredere în spiritul care sunteţi. Eliberarea acelor suflete le permite din acel moment să pornească pe propria cale de evoluţie.
Aţi venit aici ca să fiţi propagatori ai Luminii. V-aţi pus vălul şi aţi venit pretinzând că sunteţi oameni. Nu vă amintiţi că sunteţi cei mai măreţi îngeri care au trăit vreodată, dar vă veţi aminti. Este datoria noastră să vă ajutăm ca să vă re-amintiţi memoriile de Acasă, despre adevăratul vostru rost şi despre vibraţia voastră ridicată de aici. Dacă reuşiţi să practicaţi acel stadiu al şaptelea aici şi acum, viaţa voastră va fi renăscută şi veţi găsi mai puţine restricţii în viaţă şi mai multă bucurie. Veţi face paşi serioşi în direcţia existenţei în vibraţiile mai înalte ale Noii Planete Pământ. Faceţi acei paşi, fiecare dintre voi. Îngăduiţi-vă să avansaţi şi să fiţi Îngerul Uman care sunteţi cu adevărat şi Acasă va începe astăzi, aici. Aceasta este ceea ce aţi venit să faceţi. Aceasta este ceea ce creează zâmbetul vostru. Găsiţi darul în orice lucru şi Acasă va fi de acum în jurul vostru.
Pe măsură ce fiecare din voi se mişcă şi pleacă din spaţiul acesta, aflaţi că purtaţi cu voi o energie specială. Are loc o re-uniune de familie, nu numai de partea aceasta a vălului, ci în toate jocurile de pretutindeni. Trebuie să vă spunem că în scurtul timp în care aţi fost adunaţi aici astăzi, aceste încăperi au fost foarte aglomerate. De fapt, a fost o mică problemă cu parcarea, dar ne-am descurcat. Nivele supra-dimensionale, nivele armonice care vă înconjoară s-au umplut, fiindcă vă spunem că nu e vorba de voi. Este vorba despre Tot Ceea Ce Este. Dacă staţi liniştiţi în sinea voastră, veţi auzi cele mai furtunoase aplauze. Dragii noştri, aţi câştigat deja Jocul. Acum staţi şi vă întrebaţi, ”Ce să fac în continuare? Cum pot fi în serviciu?” Intraţi în cel de-al şaptelea stadiu al vieţii şi încercaţi-l în următoarele treizeci de zile. Puneţi-l în practică. Vă rugăm să vă amintiţi că tot ce faceţi, face parte dintr-un Mare Joc. Nu este posibilă căderea, chiar dacă aţi încerca. Sunteţi maeştrii tablei de joc.
În loc de acesta, vă rugăm să vă re-amintiţi doar de trei lucruri. Trataţi-vă unul pe altul cu cel mai mare respect, fiindcă vă priviţi în oglindă. Îngrijiţi-vă unul pe altul ca şi cum v-aţi îngriji pe sine. Re-amintiţi-vă că acesta este un Mare Joc pe care îl jucaţi şi jucaţi-vă frumos împreună.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...