vineri, august 29, 2014

Matricea personala - mesaj

Postat Maria
Mesaj prin Peggy Black, din partea „Echipei”, 21 august 2014

Vrem să vă împărtăşim importanţa actului de a vă recunoaşte şi onora matricea personală, propriul câmp vibraţional, precum şi modul în care propria matrice vă formează, susţine şi menţine realitatea de zi cu zi.
Din însăşi această matrice personală sunt create atât viaţa pe care o trăiţi, cât şi expresia trupească pe care o manifestaţi. Matricea personală este afectată de tot ceea ce întâlneşte.
Încă din momentul concepţiei, pe tot parcursul formării trupului în pântecul mamei, are loc un schimb şi o combinare a matricei. Moştenirea genetică este împletită în matrice; emoţiile şi credinţele puternic nutrite şi susţinute cu tărie de părinţii voştri sunt ţesute în matricea voastră personală.
Anii copilăriei, trăirile şi tot ceea ce aţi întâlnit, cu ce v-aţi confruntat, experienţele sunt împletite în matricea personală. Experienţele cu reverberaţii dureroase, înspăimântătoare, înfricoşătoare, limitative – în orice mod – sunt, de asemenea, întreţesute, ca blocaje sau încurcături, noduri în fluxul vostru energetic.
Aceste blocaje, încâlciri, noduri sunt cele pe care, sub îndrumarea şi cu sprijinul nostru, am dori ca toate fiinţele umane să le elibereze, astfel încât să se reverse, din nou, cu abundenţă, fluxul izvorât din tiparul vostru divin.
Puteţi începe să descâlciţi şi să fluidizaţi orice aspect al matricei voastre personale, prin înseşi gândurile pe care le nutriţi şi le exprimaţi. Amintiţi-vă că energia urmează gândurile.
Medicina vibraţională acţionează asupra acestor niveluri subtile, pentru a descurca şi elibera toate blocajele păstrate ca reminiscenţe ale trecutului, inclusiv nodurile pe care le-aţi moştenit la naştere din matricea familială. Această activitate, înfăptuită de fiinţele care s-au trezit, se desfăşoară sub numeroase forme şi modalităţi şi vă este dăruită pe numeroase căi.

Focar epidemic de frică şi ură
Suntem aici, martori ai neobişnuitului haos, precum și ai incredibilului conflict care au cuprins planeta voastră. Mulți dintre voi resimt, până la saturație, efectele neîncrederii şi descurajării, în faţa scenariilor repetate de violenţă şi conflict. Am dori să vă încurajăm şi să vă susţinem în desprinderea de orice simţăminte de descurajare, cât şi de orice sentimente de neputinţă sau deznădejde.
Aceste simţăminte amplifică, efectiv, matricea energetică în curs de desfăşurare pe ecranul realităţii voastre. Este important să vă amintiţi că sunteţi un creator magnific, sunteţi o fiinţă de lumina şi dintru lumina şi conştiinţa divină! Sunteţi aici, ca să zicem aşa, în misiune, pentru a oferi sprijin, la rândul vostru şi pentru a converti aceste energii distorsionate.
Cu toate acestea, câmpul conştiinţei colective vibrează intens la frecvenţele fricii, zbuciumului, conflictului, urii şi abuzului de putere. Acest câmp colectiv de energie şi vibraţii emoţionale infectează gândurile fiecărei fiinţe. Toţi suntem înzestraţi cu calităţi empatice şi percepem energia densă. Majoritatea le reprimă, întrucât nu ştiu cum să gestioneze situaţia şi să-şi valorifice abilităţile. Totuşi, fac şi ei parte din tabloul general.
Aţi putea spune că ne confruntăm cu focarul unei epidemii letale de frică şi ură. Se manifestă atât în acţiunile la nivel individual, cât şi la nivel de grupuri aflate în opoziţie. Această epidemie de frică, neajutorare şi abuz de putere este generată, în mod continuu, de imaginile ce sunt difuzate pe parcursul ştirilor voastre de seară.
Vă invităm să faceţi un pas înapoi, pentru o clipă şi să recunoaşteţi cine sunteţi voi înşivă, ca persoană. Fiecare dintre voi este un transformator al energiilor şi acţiunilor întunecate, mohorâte, distorsionate. Fiecare este un membru al familiei de lumină! Sunteţi fiinţe stelare divine, magnifice, multidimensionale, care se află aici, pe această planetă, pentru a converti, înălţa şi transmuta tot ceea ce dăunează vieţii!
Antidotul acestei epidemii de frică, ură şi violenţă constă în conştienţa voastră cu privire la cine sunteţi cu adevărat, precum şi în disponibilitatea de a menţine şi ancora o nouă realitate.
Orice fiinţă trezită, care continuă să radieze frecvenţele iertării, Iubirii şi recunoştinţei în matrice şi în conştiinţa colectivă, prestează un serviciu de mare putere.
Nu sunteţi neajutoraţi, în această realitate. Sunteţi nemăsurat de puternici! Prin urmare, păşiţi înainte şi, totodată, înlăuntrul puterii personale! Începeţi să generaţi frecvenţele şi vibraţiile de susţinere a vieţii!
Atunci când observaţi că judecaţi evenimentele care se petrec, opriţi-vă! STOP! Resetaţi-vă gândurile şi proiecţiile care nu fac decât să contribuie la însăşi situaţia care vă tulbură, vă supără sau chiar vă răvăşeşte. Aceasta este o abilitate verificată, pe care vă invităm să o deprindeţi şi practicaţi cu măiestrie. O cunoaşteţi; e vorba numai de reamintire.
Ştim că aceasta este ceea ce aţi putea numi o activitate de proporţii, o răspundere însemnată. Permiteţi-ne să vă asigurăm că sunteţi la înălţimea sarcinii; altminteri nu v-aţi afla Aici, pe această planetă, în aceste vremuri.
Misiunea voastră este de a observa evenimentele din viața personală, precum şi ceea ce se petrece la nivel colectiv şi de a oferi frecvenţa înălţătoare, specifică propriei voastre Surse de Iubire şi Lumină, infuzând-o în şi asupra înseşi lucrurilor cu efect polarizator.
Amintiţi-vă, emoţiile negative creează dependenţă, la fel ca zaharurile voastre procesate şi alte tipuri de droguri sau comportamente. Este timpul să fiți sinceri cu voi înşivă şi să onoraţi cine şi ce sunteţi. Sunteţi o fiinţă divină care este prinsă, din întâmplare, în reţeaua benzilor de frecvenţă ale acestei epidemii de frică şi ură.
Numai prin intenţia şi conexiunea voastră la adevărul a cine şi ce sunteţi, în calitate de cetăţean galactic, puteţi infuza frecvenţa voastră, specifică Luminii, în orice situaţie, cu scopul de a o transforma.
Pe când observaţi evenimentele care sunt difuzate la televizor, amintiţi-vă să nu judecaţi şi să nu condamnaţi. Această atitudine insuflă energie înseşi situaţiei pe care doriţi să o schimbaţi.
Aşadar, începeţi să urmăriţi ştirile, cu conştienţa că puteţi transmuta realitatea a ceea ce este difuzat şi, totodată, întreţinut şi amplificat prin teama, judecăţile şi abuzul de putere, de la nivel colectiv. Începeţi să vizualizaţi sau să invocaţi şi să ancoraţi o realitate de susţinere a vieţii. Vizualizaţi o încheiere fericită, o turnură miraculoasă, în desfăşurarea situaţiei.
Binecuvântaţi fiecare individ, chiar dacă oferă mai degrabă vibraţii negative decât o frecvenţă a Iubirii! Faceţi tot posibilul pentru a vedea aceşti indivizi drept scânteile divine care şi sunt, de altfel.
Începeţi, totodată, să vi-i imaginaţi pe conducătorii lumii voastre trezindu-se şi contribuind la starea de armonie, co-creând pacea şi bunăstarea pentru toată lumea. Voi sunteţi cei care pot determina această schimbare. Atunci când le judecaţi şi condamnaţi acţiunile, voi le amplificaţi, de fapt, puterea.
Vă puteţi adresa fiecăruia dintre conducătorii lumii, în tărâmurile lăuntrice (spiritului lor), amintindu-le cine sunt ei cu adevărat. Începeţi să invocaţi magnificenţa lor autentică. Invitaţi fiinţe divine de şi dintru lumină să le inspire în permanenţă acţiunile, în favoarea Binelui. Atunci când are loc o întrunire a conducătorilor lumii, asiguraţi-vă că veţi fi convocat, la rândul vostru, Providenţa şi Sfatul Divin să fie de faţă, pentru a veghea asupra procesului de luare a deciziilor.
Fiţi consecvenţi în această activitate! Nu fiţi descurajaţi, atunci când vi se pare că nimic nu se schimbă. Daţi-ne crezare când afirmăm că atât voi, cât şi ceilalţi – cei care menţineţi şi susţineţi această nouă realitate – o veţi cristaliza, o veţi manifesta!
Chemaţi fiinţele neîntrupate de şi dintru lumină, pentru a vă oferi sprijin şi asistenţă în această activitate de transformare! Chemaţi legiunile de fiinţe divine şi îngeri pentru a-şi oferi serviciile, în aplanarea acestor situaţii de violenţă! Atunci când fiecare fiinţă umană îşi va asuma puterea şi o va intensifica efectiv, realitatea voastră se va transforma radical.
Permiteți-ne să vă asigurăm că există un număr tot mai mare de indivizi treziţi, care încep să ancoreze o realitate de susţinere a vieţii. Rândurile voastre se amplifică. Îmbogăţiţi, fiecare, matricea colectivă cu mai multă Lumină, Iubire, Iertare şi Recunoştinţă!
Sunteţi un element important în acest angrenaj. Alăturaţi-vă numărului tot mai mare de fiinţe conştiente şi începeţi să vizualizaţi o realitate care susţine viaţa, care încurajează bunăstarea şi onorarea tuturor. De orice manieră şi la orice nivel, purcedeţi! De fiecare dată când vă elevaţi atitudinea sau renunţaţi la judecată; când înălţaţi o rugăciune de recunoştinţă; când invocaţi sprijinul fiinţelor eterice de şi dintru lumină, pentru a oferi asistenţă, atât vouă, cât şi situaţiei cu care vă confruntaţi, voi schimbaţi semnificativ lucrurile.
V-am împărtăşit toate căile prin care vă puteţi oferi vibraţiile şi gândurile de fiinţe trezite. Alăturaţi-vă unii altora, fiecare aderând la un grup de sprijin constituit din indivizi cu o viziune similară, ce împărtăşesc aceleaşi valori, care vă încurajează în menţinerea celei mai subtile frecvenţe, izvorâtă din străfundurile fiinţei, precum şi a puterii divine şi conexiunii cu Divinitatea!
Amintiţi-vă să vă desprindeţi de limitări, precum şi de simţămintele de neputinţă! Acestea constituie doar o iluzie ce face parte din epidemie. Voi sunteţi soluţia şi antidotul! Frecvenţa susţinută a iubirii, bucuriei şi compasiunii este cea care fortifică şi ancorează fundaţia schimbării.
Ştim că v-am captat atenţia. Ştim că am răscolit şi v-am reactivat amintirile cu privire la cine sunteţi şi de ce sunteţi Aici, în aceste vremuri. Vă preţuim curajul şi disponibilitatea de a face parte din această minunată, fascinantă evoluţie a conştiinţei! Sunteţi remarcaţi şi profund apreciaţi. Vă suntem întotdeauna la dispoziţie, suntem pe recepţie, după cum sunt toate fiinţele colosale de şi dintru lumină, cu scopul vindecării acestei planete!

„Echipa”
Un comentariu din partea lui Peggy
Până acum, nu am inserat consemnări cu privire la transmisiunile din partea ‘Echipei’. Ştiu că mulţi dintre voi evită să urmărească ştirile, deoarece sunt atât de îngrijorătoare, chiar răscolitoare. Totuşi, trebuie să ne reamintim că suntem singurii care pot ancora o realitate diferită. Aş dori să-i adresez fiecăruia din voi invitaţia de a petrece luna următoare drept Alchimist Conştient, urmărind sau citind ştirile cu intenţia de a oferi o nouă realitate, sublimată, ca alternativă la fiecare situaţie. Radiaţi-vă Lumina, Iubirea, Iertarea şi Compasiunea asupra fiecărui articol de ştiri, pe care îl doriţi soluţionat şi vindecat!Chemaţi toate fiinţele divine de şi dintru lumină, pentru a aplana fiecare situaţie conflictuală dimprejurul vostru sau din orice regiune a planetei! Supravegheaţi soluţionarea, spre binele cel mai înalt al tuturor; nutriţi o viziune a păcii şi armoniei. La rândul meu, îmi fac temele legate de ştiri, la solicitarea ‘Echipei’, de peste cinci ani; şi ar fi minunat să mi se alăture un grup numeros de fiinţe conştiente. Haideţi să facem o schimbare semnificativă!

Binecuvântări şi profundă recunoştinţă, Peggy Black
©2014 Peggy Black All Right Reserved. Puteţi împărtăşi acest mesaj şi îl puteţi distribui cât timp nu operaţi modificări, de asemenea cât timp îi precizaţi autorul şi includeţi această informare cu privire la copyright, precum şi adresa web. www.morningmessages.com GRATUIT 88 mesaje disponibile.
Multumim Simonei Gurtavenko pentru traducere!

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...