joi, octombrie 28, 2010

PROFEŢII" CONTEMPORANE DESPRE SFÂRŞITUL VEACURILOR

 Marea majoritate a profeţiilor contemporane se referă la anul 2012 ca moment de răscruce pentru istoria Umanităţii. Pentru a înţelege mai bine miza pusă în joc al cărei soroc se împlineşte în 2012, vom încerca să trecem pe scurt în revistă principalele curente profetice actuale, înainte de a ne întreba ce (ni) se va întâmpla după acest fatidic an 2012. Anul 2012 – reper temporal simbolic – Numeroase surse mediumnice contemporane subliniază semnificaţia specială a anului 2012. Claude Tracks, într-una din lucrările sale (« Pour se Liberer de la Matrice », ed. CommuniCare, 2003)foloseşte anul 2012 ca reper temporal în sens figurat. "Milioane de fiinţe umane de pe Pământ ştiu că, de fapt, ne referim la trezirea Conştiinţei. Chiar dacă nu totul se va schimba până în 2012, asta nu înseamnă că nu trebuie întreprinse măsuri urgente şi că nu este nevoie să ne schimbăm modul de viaţă. In orice caz, numeroşi experţi estimează că, dacă până în 2010-2012 oamenii nu şi-au schimbat maniera de a trăi, atunci poluarea şi dezechilibrele climatice vor ajunge la un punct ireversibil (fără întoarcere), iar specia umană nu va mai avea mult timp de supravieţuit."
Chiar şi ateii, se zice, pot considera această dată drept un "obiectiv ecologic şi social" de care Pământenii trebuie să ţină seama. Factorii de destabilizare planetară cum sunt poluarea şi inegalităţile sociale trebuie luate în considerare pentru a se pune bazele unei civilizaţii mai atente şi respectuoase faţă de mediul în care vieţuieşte şi faţă de indivizii care o formează. Incă din anii 1990, nenumărate articole şi cărţi au abordat tema "Sfârşitului Veacurilor" având ca punct nodal anul 2012, acest an fixând un termen exact pentru finalul unui ciclu. Jacobson evocă, pentru 2012, inversarea câmpului magnetic terestru şi trecerea Pământului (odată cu Sistemul Solar) printr-o zonă a Galaxiei pe care Terra nu a mai "vizitat-o" de … 26.000 de ani. Marea întrebare care presistă este aceasta: trecerea la noua Eră, a Vărsătorului, se va derula cu blândeţe sau fi-va ea însoţită de catastrofe la scară planetară? Reprezintă oare creşterea frecvenţei de apariţie a catastrofelor naturale preludiul unor catastrofe de şi mai mare amploare şi a unor puternice convulsii geofizice? Mai multe surse de tip mediumnic au prezis pentru sfârşitul secolului al 20-lea împlinirea profeţiilor (biblice) despre "Sfârşitului Lumii", cele care se refereau la cele 7 Urgii. Prezise mai ales pentru începutul anilor ‘80 şi pentru anii ‘90, aceste evenimente nu s-au realizat. S-ar părea că scenariul apocaliptic a fost astfel anulat, iar viitorul fiind doar un şir de probabilităţi, noi pământenii am beneficiat de un "mic răgaz" până în … 2012. Profeţii optimiste… – In literatura profetică actuală, există două tendinţe, una "pozitivă" şi una "negativă". Referindu-ne la prima tendinţă, îl vom cita pe Lee Carroll ("Un Nou dar de Lumină" – Ed. Ariane, 2004) în care aminteşte că "bătălia Armaggeddon-ului" anunţată în Biblie nu s-a produs şi că profeţiile Scripturilor ebraice şi creştine, ca şi cele ale lui Nostradamus, nu s-au mai împlinit. Precizăm că entitatea Kryon, care-l foloseşte pe Lee Carroll drept medium-releu, transmite pământenilor prin chanelling, metodă preferată de adepţii New Age, informaţii care să ajute procesul evolutiv al planetei Pământ şi al locuitorilor acesteia. In cartea "The Late Great Planet Earth" (Marea planetă Pământ în ultimele sale zile), Lee Carroll interpretează Apocalipsa în raport cu timpurile moderne afirmând că"s-a depăşit termenul de împlinire a Profeţiilor biblice". Kryon (prin vocea lui L. Carroll) ne informează că oamenii încă mai aşteaptă împlinirea străvechilor profeţii: "Pe vremuri, nici un intelectual spiritualist nu şi-ar fi închipuit vreodată că umanitatea poate să modifice realitatea şi să iasă din modelul în care s-a închistat". De fapt, noi, oamenii, am modificat realitatea. Cei ce aparţin forţelor/tendinţelor opuse (sau, atfel spus în limbajul New Age, “cei care vibrează după vechea energie") ar dori ca un text antic să fie analizat stricto senso şi să i se probeze valabilitatea cu orice preţ. Aceştia niciodată nu vor încerca să-şi folosească propria judecată… “Suntem încă învăluiţi de vechea energie, iar cei care cred în ea luptă cu ardoare să menţină vii vechile profeţii. De fapt, nici unii şi nici ceilalţi nu doresc să asiste la "Bătălia finală a Armaggedon-ului" ». … sau pesimiste? - In ceea ce priveşte tendinţa negativă vom cita viziunile lui Ned Dougherty ("Voie Express pour le Paradis", ed. LeJardin des Livres, 2004) care a trăit la 2 iulie 1984 o experienţă OBE (Out of Body Experience – experienţă în afara corpului). După ce spiritul a ieşit din corp, lui Ned i s-a arătat o “Femeie de Lumină“ care i-a prezentat viziuni în imagini despre soarta Lumii. "Femeia de Lumină a apărut brusc în cameră. In picioare, alături de un glob terestru suspendat, a început să-mi vorbească despre soarta omenirii. Işi îndrepta degetul spre glob pentru a-mi indica regiunile ameninţate. O explozie luminoasă a izbucnit când mi-a arătat Orientul Mijlociu şi o alta în dreptul Italiei. Apoi, alte fulgere luminoase au apărut deasupra Orientului Mijlociu şi Europei care, după spusele Femeii de Lumină, erau evenimente majore cauzate de oameni: agresiuni, terorism şi războaie. Grupe de fanatici autodeclarate religioase comiteau acte criminale în numele lui Dumnezeu. Desigur, aceste violenţe nu făceau parte din planul Divin. Apoi, a apărut un mare platou situat în Orientul Mijlociu înconjurat de o regiune nisipoasă, aridă, care părea lipsită complet de viaţă. De acolo au izbucnit evenimentele catastrofale produse de oameni urmate ca o reacţie în lanţ în Africa, Europa, apoi în Rusia şi China." Iată, în rezumat, evenimentele viitoare care i-au fost transmise lui Ned Dougherty în timpul OBE de către Femeia de Lumină: 1 – Un atentat terorist condus de o grupare fanatică religioasă se va produce în Italia, la Roma. Obiectivele vizate vor fi Vaticanul şi Papa….. 2 – Cea mai importantă ameninţare pentru pacea mondială va veni din partea Chinei, care « se pregăteşte de un război mondial, cel despre care Apocalipsa îl numeşte profetic « oştirea celor 200 de milioane »…. 3 – Emisfera occidentală va cunoaşte dezastre naturale de proporţii apocaliptice…. 4 – Instituţiile financiare americane se vor prăbuşi, în mare parte din cauza destabilizării companiilor de asigurări cauzate de dezastrele naturale fără precedent…. 5 – Va exista o tentativă de instaurare a unei « noi ordini mondiale » prin crearea unui guvern planetar care să lucreze spre binele umanităţii…. 6 – O modificare a axei planetei va antrena modificări climatice spectaculoase şi va putea fi însoţită de seisme gigantice, enorme erupţii vulcanice şi valuri distrugătoare, fenomene care vor afecta coastele de est şi vest ale SUA, ca şi restul lumii. « Schimbările geofizice şi geopolitice se vor traduce printr-o vastă redistribuire a zonelor locuite. Regiunnile de coastă, de joasă altitudine sau instabile se vor depopula în timp ce zonele muntoase vor fi asaltate de mulţimile disperate. Persoanele înclinate către spiritualitate vor tinde să se regrupeze şi să formeze comunităţi autonome. In armonie cu planul divin, aceşti vizionari vor deveni arhitecţii acelei lumi mai bune pe care Dumnezeu ne-a rezervat-o pentru viitor. » Ned Dougherty este convins că aceste schimbări geopolitice şi geofizice majore vor avea loc pănă în 2034, dacă oamenii nu-şi vor reaminti de Dumnezeu, urmând conştient planul Său Divin. Acest plan cuprinde: 1 – o trezire spirituală generală 2 – calotă (manta) care să protejeze Pământul 3 – miracole şi vindecări în masă 4 – cataclisme la scară planetară care “vor fi modificate, diminuate sau chiar anulate de către Dumnezeu.” …. şi începutul unei Noi Ere! - şi astfel, el (Dougherty) a văzut evenimentele care aveau să se deruleze pe Pământ în momentul “Sfârşitului Veacurilor”. “Dar, am mai înţeles că acest “Sfârşit” nu înseamnă câtuşi de puţin pieirea lumii ci sfârşitul unei Ere aşa cum o cunoaştem şi totodată începutul unei noi Lumi.” Lui Dougherty i-a fost arătat un loc de pe Pământ, dar evenimentele se derulau acum cu multe decenii după anul 2000: “Grădina în care mă aflam era modificată de schimbările geofizice majore care afectaseră Pământul: era acum tapisată cu o ierburi cu o textură de o incredibilă bogăţie. Eram înconjurat de pini, mesteceni şi molizi care apăreau în mod bizar în mijlocul unor plante tropicale mai mici; arborii, plantele şi arbuştii păreau să aibă o viaţă proprie. Rădăcinile, trunchiurile, ramurile şi frunzele plantelor şi arborilor erau pătrunse de o forţă vie, de o energie pe care o vedeam cum curge prin ele. Chiar şi măruntele fire de iarbă păreau atât de vii, încât vibrau. Totul în acel loc poseda energie şi viaţă şi totul era interconectat în cadrul unui Plan superior pătrunse de energie universală, infinită …. Climatul acestui loc era acum mai cald decât cel păstrat în memoria mea; mai mult, cerul era mai strălucitor şi cu irizaţii în infinite culori produse de schimbările survenite pe Pământ. Am înţeles atunci că Natura se afla în deplină armonie cu Planul Divin". Ned Dogherty a mai observat un bătrân pregătindu-se să moară în pace şi seninătate. Moartea nu mai era considerată un eveniment trist sau de care să te temi. "In această nouă Eră a Umanităţii, moartea era acceptată şi recunoscută drept ceea ce era de fapt, un proces de tranziţie între călătoria sufletului în realitatea materială şi realitatea spirituală a Lumii de dincolo. Era una din acele numeroase schimbări care deosebeau vechea lume de cea nouă. Era cu adevărat o lume Nouă". Ascensiunea din 2012 în a 5-a dimensiune! – Asociat "Urgiilor » pomenite în Apocalipsă, numeroase surse profetice contemporane se referă la un proces de "Ascensiune" care va afecta în viitor umanitatea şi planeta în ansamblu, iar acesta se va derula chiar în 2012 ! Pe scurt, umanitatea îşi va « ridica » frecvenţa de vibraţie, astfel încât corpurile fizice se vor "transforma" în corpuri de lumină în "a 5-a dimensiune"! Un veritabil scenariu de literatură fantastică… Vizavi de aceste viziuni fanteziste, în care procesul de transformare prin distrugere dar şi de ascensiune la nivel planetar şi populaţional este dus la limita credibilului, preferăm, de departe, opiniile moderate şi realiste provenind din "sursa spirituală tranascendentă" care-i transmite informaţii lui Phoebe Lauren (vezi "Golden Gate", ed. Vesica Pisces, 2002), în care se arată că fiecare pământean se află pe un nivel de conştiinţă unic şi diferit de cel al altor semeni şi că pe Pământ există miliarde de fiinţe umane care sunt încă foarte de departe de activarea procesului de ascensiune. « Trebuie să selectăm cu atenţie, » zice Lauren, citându-şi "sursa", « din multitudinea de informaţii canalizate în acest scop, ce merită de atenţie. Activarea nu va implica părăsirea planului fizic sau dispariţia din câmpul vizual al celorlalţi şi nu oricui îi este rezervată onoarea de a realiza această "Ascensiune" (acest proces, desfăşurat în timp, în perspectivă "reîncarnaţionistă" este prin excelenţă unul individual şi nu colectiv). » Evoluţii remarcabile după 2100 - Ce ne rezervă viitorul? Un posibil răspuns îl poate oferi măcar parţial abordarea originală adoptată de Chet Snow, care a participat împreună cu psihologul Helen Wambach (decedată în 1985) la călătorii în viitor sub hipnoză. Intre 1980 şi 1984, Helen Wambach, Chet Snow şi Leo Sprinkle (de la Universitatea din Wyoming) au "proiectat în timp/viitor" sub hipnoză peste 2500 de americani într-o potenţială viaţă viitoare, cam prin anii 2100 – 2300. Datele colectate din mărturiile subiecţilor referitoare la 2100 arată o bruscă diminuare a populaţiei planetei, indivizii părând să se repartizeze în 4 forme de organizare socială de bază: 1 – Oameni care se află în habitaturi "spaţiale" (staţii spaţiale, nave cosmice sau colonii experimentale situate pe alte planete), 2 – Comunităţi tip "New Age", aflate în general în munţi sau pe litoral 3 – Locuitorii "tehnopolisurilor", care vieţuiesc în majoritarea oraşelor izolate artificial (submarine sau subte rane) 4 – "Refugii rurale" în zone retrase asemănătoare celor din secolul al 19-lea şi unele "refugii urbane" supravieţuind printre rămăşiţele marilor oraşe de altădată. In comparaţie cu condiţiile care păreau să domnească în secolul al 22-lea, viitorul se anunţă mai bun pentru umanitatea de după anul 2300. Mult mai mulţi subiecţi investigaţi s-au regăsit "în viaţă" în acea epocă. Mai interesant este faptul că că pentru anul 2100 nu au existat decât 2 rapoarte "din afara sistemului solar" care descriu condiţiile de viaţă viitoare la bordul unei nave spaţiale intergalactice. Brusc, după 2300, apar literalmente zeci de raportări de la bărbaţi şi femei care descriu diferite experienţe de viaţă trăite pe planete îndepărtate cu denumiri insolite. Prezicerile Sylviei Browne pentru Secolul al 21-lea - Intr-o lucrare întitulată "Aller-Retour dans l’Au-dela" (Dus-Intors in Viaţa de Apoi – Ed. AdA Inc., 2003), mediumul american Sylvia Browne prezice evenimentele următoare: 1 – In 2010, extratereştrii îşi fac simţită prezenţa pe Pământ. Aceştia ne învaţă să utilizăm "aparate antigravitaţionale, aşa cum au mai făcut-o în perioada construcţiei Piramidelor egiptene". 2 – In 2023, reapare Atlantida şi devine complet vizibilă înspre anul 2026. 3 – 2026 – Coasta vestică şi unele părţi ale coastei estice a SUA, ca şi mari porţiuni din teritoriul japonez vor fi lovite de teribile valuri ţunami. Noi insule vor apărea în apropierea arhipelagului Hawaii. 4 – In 2055, majoritatea oraşelor vor fi acoperite de domuri protectoare, ca urmare a deteriorării condiţiilor atmosferice. 5 – După 2050, vom intra în "Era lui Mesia", epocă în cursul căreia oamenii se angajează pe calea spiritualităţii. Lumea va trăi în pace între anii 2050 şi 2100. 6. – Sylvia Browne nu mai "vede" nimic dincolo de anul 2100, ceea poate să însemne că sfârşitul va sosi "tiptil ca un hoţ în fapt de seară". Comentarii ? Pot fi, fără îndoială. dar ar fi inutile, pentru că : «Cine ştie, tace. Cine nu ştie, vorbeşte!» (vechi proverb chinez). sursa

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...