duminică, august 22, 2010

Cele noua profetii de la Celestine

Postat MARIA
Profeţiile de la Celestine, au fost descoperite într-un manuscris scris în limba aramaică, la Templele Celestine (Templele Cereşti) din Peru. Limba aramaică este limba în care a fost scrisă o parte din Vechiul Testament. Manuscrisul datează cam din anul 600 Î.Hr. şi prezice transformări uriaşe în societatea omenească. Este vorba despre o renaştere a conştiinţei, care nu e de natură religioasă, dar e spirituală. Manuscrisul descrie cum generaţiile care s-au succedat au progresat în procesul înţelegerii, au evoluat spre spiritualitate şi spre vibraţii mai înalte. Fiecare generaţie înglobează tot mai multă energie şi acumulează deci tot mai mult adevăr, lăsînd această moştenire generaţiei următoare, care o va duce mai departe.Manuscrisul e împărţit în mai multe părţi, fiecare fiind dedicat unei anume Viziuni asupra vieţii, unui anume gen de intuiţie.
 Prima viziune– Masa critică Transformarea începe cu Prima Viziune. Începem să percepem străfulgerări dintr-un tip de experienţă alternativă. Apar momente în viaţa noastră cînd ne simţim diferiţi, mai inspiraţi, mai intenşi. Toţi căutăm mai multă împlinire în viaţa noastră şi nu ne împăcăm cu întîmplările care par să ne doboare. În relaţiile amoroase, atunci cînd ambii parteneri cer prea mult, cînd fiecare aşteaptă ca celălat să vină în lumea lui şi să fie întotdeauna acolo, cu preocupările lui, inevitabil apare o luptă între egouri. În final, devenim conştienţi de ceea ce căutăm cu adevărat şi de ceea ce înseamnă o experienţă mai împlinită. Cînd prindem ideea în întregul ei, am atins Prima Viziune. Prima Viziune constă în conştientizarea întîmplărilor misterioase care schimbă viaţa omului, îţi dă sentimentul că mai există şi altceva. Prima Viziune apare atunci cînd devenim conştienţi decoincidenţele din viaţa noastră. Ele apar ca predestinate, programate, ca şi cum viaţa ne-ar fi condusă de o forţă inexplicabilă. Aceste coincidenţe ne fac să simţim că există ceva spiritual, ceva care lucrează dincolo de tot ce facem. Experienţa induce un sentiment al misterului, al aventurii şi prin urmare, ne simţim mai vii. Aceasta este experienţa pe care o cunoaştem într-o străfulgerare şi pe care încercăm să o manifestăm apoi tot timpul.
A doua viziune – Un prezent mai amplu A doua Viziune aşează conştienţa noastra prezentă într-un context istoric mai larg. Vom descoperi că viaţa înseamnă trecerea unui test spiritual. Dorinţa individului de a-şi obţine siguranţa este scopul intermediar, în aşteptarea adevărului. A doua viziune statuează această conştienţă ca pe ceva foarte real. Vedem că am fost preocupaţi doar cu supravieţuirea din punct de vedere material, focalizaţi pe pe controlul siguranţei propriei noastre situaţii în univers şi ştim că deschiderea de acum aruncă o lumină clară asupra a ceea ce se întîmplă de fapt. Atunci cînd devenim atenţi şi conectaţi la energie, observăm că apar coincidenţele, într-un şir nesfîrşit. Dacă ne putem conecta şi dacă putem construi suficientă energie, evenimentele pe care oamenii obişnuiţi le numesc coincidenţe, vor începe să se întîmple foarte coerent. A treia viziune – Este vorba despre energie A treia Viziune descrie o nouă înţelegere a lumii fizice, aduce o altă înţelegere a universului fizic. Spune că noi, oamenii, vom învăţa să percepem ceea ce înainte era o formă de energie invizibilă. Manuscrisul spune că percepţia umană asupra acestei energii începe cu o mai mare sensibilitate la frumuseţe. Percepţia frumuseţii este ca un fel de barometru care ne spune cît de aproape sîntem de percepţia propriu-zisă a energiei.
A treia Viziune dezvoltă natura frumuseţii, descriind percepţia ei ca fiind cale prin care oamenii vor învăţa să vadă cîmpurile energetice. Lumea fizică, este un vast sistem energetic. Ceea ce noi percepem ca materie dură şi solidă, este ceva care în cea mai mare parte, un spaţiu gol, cu un şablon energetic alergînd prin el. Baza universului, esenţa lui, este un fel de energie maleabilă, care răspunde intenţiilor omului şi aşteptărilor lui, într-un fel care sfidează vechiul model mecanicist al universului, ca şi cum înseşi aşteptările respective cauzează fluxul energetic care curge în lume. James Redfield, autorul cărţii se află la Viciente Lodge care este un loc select folosit pentru conferinţe ştiinţifice, întîlniri de afaceri şi experienţe. Aici sînt descrise experienţe cu plante, care sînt privite ca nişte sisteme energetice complecte, care au nevoie de sol, nutrienţi, umezeală, lumină. Ecosistemul din jurul fiecărei plante este un sistem viu, un organism. Plantele studiate nu erau neapărat mai mari, dar erau mai puternice, adică conţineau mai multe proteine, carbohidraţi, vitamine şi minerale. Plantele asupra cărora omul şi-a îndreptat atenţia, erau şi mai puternice. Apoi li s-a ordonat mental, plantelor, să crească mai puternice, şi ele chiar au crescut vizibil mai repede şi mai puternice. Pe o parcelă subîmpărţită în două loturi, se afla porumb. Porumbul de pe un lot avea aproape un metru, iar pe celălat mai puţin de treizeci de centimetri. Plantele bogate în nutrienţi de la Viciente, creşteau spectaculos eficienţa funcţionării corpului, această creştere fiind mult deasupra aşteptărilor. Acest lucru avea un impact şi în plan psihologic. Dacă vom începe să mîncăm “ hrană vie “, plină de energie, vom deveni conştienţi că anumite locuri radiază mai multă energie decît altele şi că radiaţia mai puternică vine din mediile naturale cele mai vechi, în special din păduri.Cînd cineva are gînduri cu implicaţie sexuală, cîmpul de energie al respectivului aproape că se aruncă asupra persoanei care constituie obiectul atracţiei sale. Sînt două momente ale zilei foarte propice pentru detectarea cîmpurilor energetice cu ochiul liber. Unul dintre ele este apusul soarelui iar celălalt este răsăritul. Puterea de a observa cîmpurile, depinde de ceea ce mîncăm. Cei care  vedeau cu uşurinţă cîmpurile de energie, mîncau mai ales vegetale şi în mod regulat, plantele cu putere mărită care creşteau acolo. Se poate începe prin observarea propriilor degete. Se ridică mîinile pentru a avea cerul ca fundal. Atingem vîrfurile degetelor arătătoare, apoi le îndepărtăm uşor, cam un centimetru şi privim atenţi spaţiul dintre ele. Se observă ceva ca un fum între ele. Oamenii sînt singurii din lumea energetică care îşi pot proiecta energia în mod conştient. Universul este energie şi energia răspunde aşteptărilor noastre. Oamenii sînt o parte a acestui sistem energetic şi atunci cînd avem o întrebare, apare cineva care să ne de-a răspunsul. Oricine apare în calea noastră are un mesaj pentru noi. Dacă era altfel, persoana respectivă s-ar fi aflat în altă parte, ar fi plecat mai devreme sau ar fi venit mai tîrziu. Universul răspunde în mod subtil energiei mentale pe care o proiectăm asupra lui.
A patra viziune – Lupta pentru putere Ne-am întrebat ce se întîmplă în interiorul fiinţei umane şi ce o face să vrea să controleze o altă fiinţă. Am aflat că atunci cînd un individ merge către un altul şi se angajează într-o conversaţie, se întîmplă următorul fapt: la sfîrşitul conversaţiei, individul se simte mai puternic sau mai slab, depinde cum a decurs interacţiunea dintre cei doi. Din acest motiv, oamenii manipulează tot timpul. Dacă avem baftă şi punctul nostru de vedere e mai tare, vom primi un impuls psihologic. Cînd controlezi o altă fiinţă, îi iei energia. Îţi faci “ plinul “ pe socoteala altuia şi asta te motivează. Cel care cîştigă, cel care-şi impune punctul de vedere asupra celuilalt, îl “ goleşte “ practic de energie, iar cel care pierde se simte sfîrşit, slab, confuz. Mulţi oameni sînt complect inconştienţi, în acest sens. Ştim doar că ne simţim slabi şi dintr-o dată, cînd îi controlăm pe ceilalţi, ne simţim mai bine. Nu ne dăm seama că facem asta pe spezele altora. Furăm energie de la alţii. Mulţi oameni îşi trăiesc viaţa vînînd permanent energia altora. Oamenii s-au bătut foarte mult timp pentru singurul tip de energie la care sînt deschişi: cea care “ curge “ între ei. Uneori, întîlnim pe cîte cineva, care măcar pentru o vreme ne trimite în mod voit energia sa. Uneori, alte persoane vor ca noi să definim pentru ele o situaţie şi pentru asta ne dau energia necesară. Ne fac să ne simţim mai puternici, dar“ da ru l “ acesta nu durează prea mult. De aceea relaţiile degenerează în lupta pentru putere. Oamenii îşi contopesc energiile, apoi se luptă să controleze totul. Cel care pierde plăteşte un preţ foarte mare. Vîrfurile munţilor sînt locuri cu totul şi cu totul deosebite,care-i umplu de energie pe cei care stau pe ele. Înţelegerea celei de A patra Viziuni constă în a vedea lumea ca pe o vastă competiţie pentru energie, prin urmare şi pentru putere. Totuşi, odată ce oamenii înţeleg lupta aceasta, conflictul va începe imediat să fie transcens. Vom începe să ieşim din competiţia pentru energia umană, fiindcă, în final, vom fi capabili să primim energie de la alte surse. 3 energie de la alţi oameni, controlîndu-I, luîndu-le minţiele. Este o crimă pe care o comitem deseori, pentru că ne simţim goliţi de energie, în imposibilitate de a mai face ceva. Această lipsă de energie poate fi rezolvată prin conectarea la surse mai înalte.
A cincea viziune – Mesajul misticilor Fiind urmărit, autorul a ajuns pe vîrful unui munte şi a s-a aşezat cu picioarele încrucişate, savurînd sublima stare de euforie. Ar fi vrut să stea acolo pentru totdeauna. Apoi, cum privea spre cer şi-a dat seama că se întîmpla ceva aparte în corpul lui. Se mişca cu o uşurinţă incredibilă şi avea senzaţia că este uşor ca un fulg. A stat mult timp pe stînci, simţind numai pace şi împlinire. Privind cu atenţie la arbori, la tufişuri, observîndu-le forma şi frumuseţea, vedea fuioare de lumină albă şi globuri rozalii în jurul fiecărei plante. A cincea Viziune spune că oamenii sînt implicaţi într-o competiţie pentru energia celorlalţi. Cînd putem să-i convingem pe alţii să fie de acord cu noi, ei se identifică cu noi şi energia lor vine către noi, făcîndu-ne să ne simţim mai puternici. Problema e că fiecare vrea să controleze şi să manipuleze alţi oameni pentru energie, pentru că simte cînd aceasta scade sub anumite niveluri. Pentru un număr tot mai mare de oameni, această conştienţă va deveni o experienţă reală, pentru că ei vor cunoaşte momente din această stare de spirit în decursul vieţii. Această experienţă este o cheie pentru încheierea conflictelor dintre oameni, pentru că în timpul desfăşurării ei omul captează energie din altă sursă, o sursă pe care mai încolo o vom utiliza la dorinţă. Trebuie să mestecăm încet şi atent mîncarea. Mîncarea este foarte importantă. Hrana este primul mod în care se poate cîştiga energie. Dar pentru a putea absorbi energia din hrană, aceasta trebuie să fie îngrijită, curată şi să fie apreciată, savurată. Gustul este o poartă de trecere. Trebuie să apreciezi gustul. Acesta e rostul rugăciunii dinainte de masă. Nu e mulţumirea, ci e transformarea hrănirii într-o experienţă sfîntă, pentru ca energia din hrană să intre în corpul tău. Tot ce e în jurul nostru conţine energie. De aceea unele lucruri amplifică energia mai mult decît altele. Trebuie să fii deschis pentru a te conecta, pentru a putea utiliza sentimentul de apreciere. Ca atunci cînd vezi cîmpurile. Iubirea e ceva care se întîmplă. Trebuie să permiţi iubirii să intre în tine. Însă pentru a face asta, trebuie să-ţi concentrezi mintea pentru a-ţi aminti cum a fost atunci şi să încerci din nou acelaşi lucru. Cînd apreciezi frumuseţea şi unicitatea lucrurilor, atunci primeşti energie. Cînd ajungi la un nivel la care simţi iubire, atunci poţi să trimiţi energie înapoi, după cum doreşti. Conectarea la energie este incitare, apoi euforie, apoi iubire. Găsirea energiei care să menţină această stare de iubire, ajută în mod sigur lumea, dar ne ajută în primul rînd pe noi, într-un mod mult mai direct. Şi alţii se pot conecta, dar durează mai mult. O amintire puternică a acestei experienţe, uşurează mult repetarea ei. Trebuie să recîştigăm, pas cu pas, ceea ce am zărit pentru o fracţiune de secundă şi să reîncepem progresul spre conştiinţa ultimă. Pentru a face asta, trebuie să învăţăm să ne umplem cu energie în mod conştient, pentru că această energie aduce coincidenţele şi acestea ne ajută să stabilizăm noul nivel, să îl permanentizăm. Cheia reuşitei este conştientizarea totală şi aceasta se face identificînd felul nostru de a-i controla pe ceilalţi, control pe care l-am instituit încă din copilărie, pentru a atrage atenţia, pentru a face energia să vină către noi. Acest lucru l-am repetat toată viaţa. Aceasta se numeşte “ teatru “ nostru de control inconştient. Se numeşte “ teatru “ pentru că e o scenă familiară, ca o scenă de film, pentru care ne scriem scenariul de tineri. Apoi repetăm mereu scena, zilnic, fără a fi conştienţi de aceasta. Tot ceea ce ştim, este că ni se întîmplă mereu aceleaşi lucruri. Şi problema e că tot repetînd o singură scenă la nesfîrşit, celelalte scene din filmul adevărat al vieţii noastre – “ marea aventură marcată de coincidenţe “ – nu se mai pot desfăşura.No i oprim filmul atunci cînd repetăm acest mic teatru pentru a-i manipula pe alţii, pentru a le lua energia. Cînd ni se întîmplă ceva mai presus de posibilitatea noastră de a evolua în viaţă, devenim mai conştienţi. Simţim că atingem ceva către care duce destinul. Cînd ni se întîmplă asta, se stabileşte în noi, nivelul energetic care a produs această coincidenţă. Putem fi scoşi de pe acest nivel şi astfel să ne pierdem energia, dacă ne este teamă, dar acest nivel rămîne o limită pe care o putem recîştiga relativ uşor. Acesta este procesul: ne încărcăm, creşte,, ne încărcăm şi creştem din nou. Aşa continuăm noi oamenii, evoluţia universului, către vibraţii tot mai înalte. Universul ne poate furniza tot ce ne trebuie, doar să ne deschidem spre el.Înainte de a ne conecta în permanenţă la energia asta, mai avem un obstacol de trecut. Următoarea viziune vorbeşte despre acest lucru.
 A şasea viziune – Lumină asupra trecutului “ Teatrul “ de control, nu permite unei “ coincidenţe”să se producă. Primul pas în procesul de clarificare, pentru fiecare din noi, este conştientizarea deplină a propriului joc. Nimeni nu-şi poate urma cursul pînă cînd nu ne privim cu adevărat şi nu descoperim cum manipulăm noi înşine, în căutarea energiei. Fiecare dintre noi trebuie să se întoarcă în propriul trecut, în viaţa familiei din care a provenit şi să vadă cum s-a format acest obicei. Vom afla astfel cum putem să devenim conştienţi de acest control. Fiecare dintre noi trebuie să-şi reinterpreteze experienţa propriei familii din punct de vedere al evoluţiei spirituale şi să descopere cine este de fapt. Odată făcut acest lucru, teatrul de control dispare şi începe adevărata viaţă. Fiecare manipulează pentru energie, fie agresiv, direct, obligînd oamenii să le acorde atenţie, fie pasiv, jucîndu-se cu simpatia şi curiozitatea celorlaţi, pentru a cîştiga atenţia lor. De exemplu, dacă te ameninţă cineva verbal sau fizic, atunci eşti constrîns să-i acorzi atenţie şi astfel să-i dai energie, de teamă că ţi s-ar putea întîmpla ceva. Cel care te ameninţă şi te tîrăşte în cel mai agresiv tip de teatru este numit în Manuscris, intimidator. Dacă, pe de altă parte, cineva îţi povesteşte ce lucruri îngrozitoare I se întîmplă, făcîndu-te poate să te simţi şi tu responsabil pentru asta – pentru că, dacă refuzi să-l ajuţi, acele lucruri îngrozitoare vor continua – acesta caută să exercite controlul la un nivel cît se poate de pasiv.Manuscr isul îl numeşte bietul-de-mine. Ordinea rolurilor este următoarea: Intimidator, interogator, distant şi bietul-de-mine. După ce conştientizăm jocul, sîntem cu adevărat liberi să devenim mai mult decît ceea ce sîntem atunci cînd jucăm rolul inconştient. Putem găsi un sens mai înalt vieţii noastre, un scop spiritual, pentru care ne-am născut într-un anume loc. Vom începe să aruncăm lumină asupra oamenilor. Trebuie să privim dincolo de lupta energetică din familie şi să căutăm adevăratul motiv al prezenţei noastre în familie. Pentru a ne regăsi adevărata identitate spirituală trebuie să ne vedem întreaga viaţă ca pe o poveste, cu un înţeles mai înalt. Trebuie să ne punem următoarea întrebare: “ De ce m-am născut în această familie ? Cu ce scop ? “. O altă idee este că fiecare părinte vrea să te aibe de partea lui şi fiecare vrea să crezi că drumul lui e mai bun. Amîndoi ne ţin sub observaţie, ca să vadă dacă corespundem cerinţelor lor, iar noi incapabili de a-i mulţumi pe amîndoi, devenim distanţi. Trebuie să încercăm să descoperim ce anume am învăţat de la fiecare părinte şi ce anume am fi schimbat în bine, la fiecare din ei, separat. Ceea ce am fi schimbat la părinţi reprezintă indicii asupra a ceea ce reprezentăm noi înşine. Noi nu sîntem numai o creaţie fizică a părinţilor noştri, ci şi o creaţie spirituală. Ne-am născut din aceşti doi oameni şi viaţa lor a avut un efect irevocabil asupra a ceea ce sîntem. Pentru a ne descoperi sinele adevărat, trebuie să admitem că adevărata noastră personalitate a pornit dintr-o poziţie care se afla între adevărurile celor doi. De aceea te-ai născut acolo, pentru a obţine o perspectivă mai înaltă asupra a ceea ce au reprezentat ei. Calea ta este descoperirea adevărului, care reprezintă sintetizarea credinţelor tale. Amîndoi părinţii au şi nu au dreptate. O viaţă corectă include ambele puncte de vedere. Noi trebuie să sintetizăm ambele puncte de vedere al părinţilor. Dacă vom vedea viaţa noastră ca pe o poveste unitară, de la prima clipă şi pînă acum, ne vom da seama cum am lucrat la problema noastră pînă în acest moment. Fiecare dintre noi trebuie să caute momentele importante din viaţa lui şi să le interpreteze în lumina teoriei evoluţiei. Trebuie să încercăm să ne revedem interesele, prietenii, coincidenţele de-a lungul vieţii şi unde ne-au dus toate acestea !!! Oamenii trebuie să se conecteze la suficientă energie pentru a putea trece prin teatrul vieţii lor, să vadă ce rol au jucat şi să continue pe calea progresului spiritual, să dezvolte care trebuia desfăşurat de la început. Toate lucrurile care ne-au interesat şi care ne-au condus înapoi spre trecut, toate aceste etape de evoluţie ne-au pregătit pentru a fi aici, acum. Trebuie să înţelegem scopul pentru care ne-am născut din părinţii pe care i-am avut şi care sînt suişurile şi coborîşurile vieţii noastre, pentru ce ne-am pregătit. Toţi avem un scop spiritual, o misiune pe care o urmăm, fără să fim conştienţi întrutotul de ea. Dar odată ce am conştientizat această misiune, viaţa ni se va putea dezvolta. După ce ne-am descoperit ţelul, trebuie să mergem înainte, lăsînd “ coincidenţele ” să ne conducă spre o idee tot mai clară despre cum să ne construim misiunea de acum încolo şi ce altceva mai trebuie să facem. Aminteşte-ţi cine eşti ! Lumina aruncată asupra trecutului înseamnă conştientizarea căilor individuale de control, învăţate din copilărie. A şasea Viziune se bazează pe faptul că înainte să intrăm pe deplin în acea stare de spirit specială, pe care cei mai mulţi o întrevăd doar – viaţa noastră condusă de coincidenţe misterioase – trebuie să deschidem ochii asupra a ceea ce sîntem cu adevărat. Oamenii se nasc în circumstanţe istorice şi găsesc ceva pentru care să lupte şi pe care să-i reprezinte. Se unesc cu alţi oameni pentru a urmări un scop. Copiii care se nasc din această unire au rolul de a reconcilia cele două poziţii, făcînd o sinteză superioară, ghidaţi fiind de “ coincidenţe ”.De fiecare dată cînd te umpli cu energie şi apare o “ coincidenţă “ care te împinge înainte în viaţă, nivelul acela de energie se instituie în tine şi vei exista la o vibraţie mai înaltă. Copilul tău va prelua acest nivel de vibraţie şi îl va ridica mai sus. Aşa continuăm noi oamenii, evoluţia.
 A şaptea viziune – Pe firul lucrurilor Cum se acumulează energie ? Primul lucru pe care trebuie să îl facem, este să ne concentrăm asupra mediului în care ne aflăm. Apoi încercăm să ne aducem aminte cum apare totul atunci cînd sîntem plini de energie. Aceasta se face amintindu-ne senzaţia unei “ prezenţe “, frumuseţea unică a tuturor lucrurilor, mai ales a plantelor, felul în care strălucesc şi se diferenţiază culorile, lor. Apoi încercăm să trăim sentimentul de“ apropiere ”, senzaţia că oricît de departe ar fi ceva, eu pot atinge acel ceva, mă pot conecta la el. Pe urmă îl respirăm înăuntrul nostru, adică respirăm înăuntrul nostru energia cu care tocmai ne-am conectat. Se inspiră profund şi conştient, ţinînd aerul înăuntru timp de cinci secunde. La fiecare inspiraţie se vizualizează energia care ne umple, ca şi cum am fi un balon. Ne vom simţi mai energizaţi, mai uşori şi mai în mijlocul lucrurilor. După ce inspirăm energia, trebuie să ne convingem că ne aflăm în starea emoţională potrivită. Iubirea nu e un concept intelectual, un imperativ moral sau altceva de genul acesta.Iubirea este o emoţie profundă, care există numai atunci cînd eşti conectat la energia universului, care esteşi energia Dumnezeirii. Gîndurile încep să se schimbe atunci cînd te conectezi la energie. Cînd te umpli în interior cu energie, din partea superioară a fiinţei tale îţi vin în minte alte gînduri. Acestea sînt intuiţiile. Ele sînt percepute cutotul altfel. Apar undeva, dincolo de mintea ta, uneori ca atunci cînd visezi cu ochii deschişi, alteori ca nişte viziuni scurte, care vin să te îndrume, să te ghideze. Cînd dobîndeşti destulă energie, eşti gata să începi în mod conştient evoluţia, chiar să-i determini cursul, să iniţiezi procesul de curgere a lucrurilor spre “ coincidenţele “ care te vor duce înainte. Porneşti spre evoluţie în felul tău, determini desfăşurarea lucrurilor. Odată ce ai devenit conştient de întrebările pe care ţi le pui la un moment dat, primeşti un fel de direcţionări care ţin de intuiţie: ce faci, unde să te duci… Vezi, într-un fel sau în altul, pasul următor. Şi asta întotdeauna. După ce ai intuiţia a ceea ce se va întîmpla în continuare, pasul următor este să fii atent şi pe fază. Să nu uiţi să te opreşti ori de cîte ori e nevoie pentru a te reconecta energetic. Să fii întotdeauna bine încărcat, mereu capabil de iubire. Odată ce realizezi această stare, nimeni şi nimic nu îţi poate răpi atîta energie, încît să nu te  poţi reface. De fapt, energia care curge din tine, va crea un flux, care în acelaşi timp îţi va aduce energie. Trebuie să fii mereu conştient deacest proce, pentru ca el să funcţioneze. A şaptea Viziune se ocupă cu abordarea conştientă a tot ceea ce ne înconjoară, atenţia care trebuie acordată oricărei “ coincidenţe “, la fiecare răspuns pe care ţi-l dă universul. A şaptea Viziune vorbeşte despre felul în care unele lucruri ne “ sar în ochi “, sînt evidente, precum şi despre felul cum anumite gînduri ne apar pentru a ne îndruma. Trebuie să lăsăm percepţia frumuseţii şi a luminii să ne conducă drumul. Locurile şi oamenii care au răspunsuri pentru noi, ni se vor părea mai luminoase şi mai atractive. Dacă dorim să luăm deciziile potrivite, trebuie să fim relaxaţi şi conectaţi.A şaptea Viziune vorbeşte despre vise şi despre cum să interpretăm visele. Trebuie comparată povestea din vis cu povestea vieţii noastre sau cu gîndurile noastre curente. Visele vin să ne spună despre viaţa noastră, lucruri care ne scapă. A şaptea Viziune spune că imaginile de groază trebuie oprite imediat ce apar (Pentru că prin rezonanţă atragem ceea ce gîndim). Atunci alte imagini pozitive, vor fi binevenite în minte. Curînd, lucrurile rele aproape că nu se vor mai întîmpla. Intuiţiile tale vor prevedea numai lucruri bune. Dacă totuşi vor mai apărea imagini negative,Manuscrisul spune că trebuie luate în serios, dar nu urmate.Iubirea trebuie menţinută şi într-o situaţie dificilă. Corpul vibrează la un anumit nivel. Dacă laşi energia să scadă prea mult, corpul va suferi. Aceasta este relaţia între stres şi boală.Iubirea e singurul mod de a păstra vibraţia înaltă. Ne menţine sănătatea. Este foarte importantă. Pentru a porni pe firul evoluţiei, trebuie să ne păstrăm ferm în minte întrebările curente ale vieţii noastre. Apoi trebuie să fim atenţi la direcţia în care merg lucrurile, fie că este vorba despre vise, despre intuiţii, gînduri sau despre felul în care ne apar circumstanţele. Ne clădim energia şi ne centrăm pe propriile noastre situaţii, pe întrebările pe care le avem. Apoi primim îndrumarea intuitivă, ne vin idei despre unde trebuie să mergem, ce trebuie să facem, “ coincidenţele “ încep să se petreacă şi ne permit să ne mişcăm în direcţia respectivă. Asta e calea. Creştem de fiecare dată cînd aceste coincidenţe ne împing spre ceva nou, devenim personalităţi depline, care vibrează la o energie înaltă. Toate răspunsurile care ajung în mod misterios la noi vin de fapt de la alţi oameni.A şaptea Viziune are loc atunci cînd sesizăm prezenţa unor răspunsuri şi astfel ea accentuează experienţa zilnică. Trebuie să înţelegem că fiecare eveniment are semnificaţia sa şi conţine un mesaj, care ţine de întrebarea noastră.
A opta viziune – Etica interpersonală A opta Viziune vorbeşte despre cum îi putem ajuta pe cei care ne aduc răspunsurile care le căutăm. Este descrisă o etică absolut nouă, o cale care ar  trebui să o urmeze oamenii în relaţiile lor, pentru a uşura evoluţia tuturor. Această viziune ne arată modul în care se vor comporta oamenii, unii cu ceilalţi. A opta Viziune dă un avertisment. Avertizează despre posibilitatea opririi evoluţiei ! Acest lucru se întîmplă atunci cînd devii dependent de o altă persoană ! A opta Viziune tratează felul în care oamenii trebuie să înveţe să se comporte unii cu alţii, cum să proiecteze energie asupra celorlaţi şi cum să evite dependenţa de alţii. A opta Viziune descrie un nou mod de a folosi energia în relaţiile cu oamenii în general, dar pentru a începe cu începutul, se vorbeşte despre copii. Copiii trebuie să-i vedem aşa cum sînt, adică ca pe nişte momente ale evoluţiei, dar pentru a învăţa să evolueze au nevoie în permanenţă şi necondiţionat de energia noastră. Cel mai rău lucru pe care îl putem face este să le luăm energia, pedepsindu-i. Acest lucru creează în ei teatrul de control. Aceste manipulări pe care copiii le învaţă, pot fi evitate dacă adulţii le dăruiesc energia, de care cei mici au nevoie în orice situaţie. De aceea copiii trebuie lăsaţi întotdeauna să participe la conversaţii, mai ales la cele care îi privesc.Niciodată nu trebuie să-ţi asumi responsabilitatea pentru mai mulţi copii decît ştii tu că pot beneficia de atenţia ta. Un adult, oricine ar fi el, nu poate da atenţie mai multor copii, în acelaşi timp. Dacă sînt prea mulţi copii, adulţii vor fi depăşiţi şi incapabili să ofere destulă energie. Copiii vor intra în competiţie unul cu celălalt, pentru a capta atenţia adulţilor. Adulţii trebuie să le de-a energie copiilor şi să le spună adevărul în orice situaţie. Cînd copiii pun întrebări, adulţii trebuie să trateze întrebările cu multă seriozitate, evitînd tentaţia de a da un răspuns prostesc, aşa cum fac adulţii pentru a se distra. A opta Viziunespune că atunci cînd un om învaţă să se limpezească şi să pornească pe drumul evoluţiei, poate fi oricînd oprit, în oricare moment, de dependenţa de o altă persoană. Întotdeauna ne întrebăm de ce euforia şi fericirea iubirii se termină şi se transformă brusc într-un conflict. Este rezultatul fluxului energetic care se creează între indivizii implicaţi. Cînd apare iubirea, cei doi îşi dăruiesc energie în mod inconştient şi amîndoi se simt copleşiţi. Atunci cînd unul din cei doi aşteaptă ca acest sentiment să vină de la celălalt, el se desprinde de energia universului şi depinde tot mai mult de energia celuilalt, care pere să nu-i ajungă niciodată. Atunci cei doi încetează să-şi mai dăruiască energie unul celuilalt şi recad în vechiul joc de control, pentru a forţa energia celuilalt să vină către sine. Din acel moment, relaţia degenerează în luptă pentru putere. Motivul pentru care devenim dependenţi de cineva de sex opus este acela că nu putem avea acces la energia sexului opus. Energia pe care o avem în interior, este în acelaşi timp şi masculină şi feminină. Procesul de integrare se desfăşoară în timp. Dacă ne legăm prematur de o sursă umană de energie feminină sau masculină, blocăm izvorul universal. Atunci cînd începem evoluţia, implicit începem să primim energie de sex opus. Aceasta va veni în mod natural, odată cu energia din univers. Dar trebuie să fim atenţi, pentru că dacă ne intersectăm cu o persoană care oferă această energie în mod direct, ne putem deconecta de la sursa adevărată şi astfel regresem. A energiza pe cineva, este cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru noi. Manuscrisul spune că toţi oamenii cu care ne întîlnim au un mesaj pentru noi. Întîlniri întîmplătoare nu există. Felul în care răspundem acestor întîlniri ne arată dacă sîntem sau nu capabili să primim mesajul. Dacă avem o conversaţie cu o persoană cu care drumul nostru se întretaie şi nu vedem în ea un răspuns la întrebarea noastră curentă, aceasta nu înseamnă că mesajul nu există, ci doar că ne-a scăpat, dintr-un motiv sau altul. Odată ce oamenii îşi vor da seama de această realitate, întîlnirilor de acest fel li se va acorda timpul necesar, ele vor avea scopuri bine determinate şise vor produce deliberat. Cînd apreciem aspectul şi calităţile unei persoane, ne concentrăm asupra ei pînă cînd forma şi trăsăturile ei ies în evidenţă, sînt mai prezente.Atunci îi putem trimite energie, înălţînd-o. Desigur, primul pas este acela de a menţine propriul nostru nivel energetic mai înalt. Atunci putem proiecta către o altă persoană, fluxul de energie care curge prin noi. Cu cît îi apreciem mai mult deplinătatea, frumuseţea interioară, cu atît mai multă energie curge în acea persoană şi natural, şi în noi. Este ceva hedonist. Cu cît îi iubim şi îi apreciem mai mult pe alţii, cu atît mai mai multă energie curge în noi. De aceea a-i iubi şi a-i energiza pe ceilalţi este cel mai bun lucru pe care îl putem face. A opta Viziunese referă la relaţiile cu alţi oameni, copii sau adulţi. Vorbeşte despre dezvăluirea teatrului de control, aducerea la lumină a jocurilor meschine şi concentrarea asupra oamenilor într-un mod prin care să le putem transmite energie. Dacă sîntem atenţi la relaţiile pe care le avem, vom obţine răspunsurile de care avem nevoie. A opta Viziune vorbeşte despre interacţiunea conştientă într-un grup. Dintre membrii unui grup, numai unul va avea cea mai importantă idee a momentului. Dacă toţi sînt cu atenţia trează, îşi vor da seama cine va vorbi şi vor putea conştient, să se concentreze asupra acelei persoane, ajutînd-o să-şi exprime ideea cu cea mai mare claritate. Pe măsură ce conversaţia înaintează, altcineva va avea inspiraţia cea mai puternică, apoi altcineva şi aşa mai departe. Dacă te concentrezi asupra a ceea ce se vorbeşte, simţi atunci cînd îţi vine rîndul. Eşti inspirat, ideea răsărindu-ţi în minte. Cheia acestui proces este să vorbeşti atunci cînd îţi vine rîndul şi să proiectezi energie atunci cînd vorbeşte altcineva. A noua viziune – Viaţa care va urma A noua Viziune este cea mai importantă dintre Viziuni, pentru că le pune pe toate celelalte într-o perspectivă unică şi ne dezvăluie adevăratul scop al vieţii.Conform celei de a noua viziuni, spre mijlocul mileniului 2001 – 3000, oamenii vor trăi printre copaci vechi de 500 de ani, în grădini enorme şi vor călători rapid la distanţă, spre zonele urbane, graţie unor incredibile minuni ale tehnologiei. Pînă atunci, mijloacele de supravieţuire – hrana, îmbrăcămintea, transportul – vor fi complect automatizate şi puse la dispoziţia tuturor. Necesităţile noastre vor fi complect satisfăcute, fără a mai fi nevoie de bani, dar nici nu vom mai fi exagerat de indulgenţi cu cei leneşi. Ghidat de intuiţie, fiecare va şti precis ce să facă şi cînd să acţioneze şi totul se va desfăşura în mod armonmios. Nimeni nu va consuma exagerat, pentru că nu va mai avea dorinţa de a poseda şi de a-i controla pe alţii, în vederea asigurării propriei securităţi. A noua Viziune descrie o lume în care fiecare va deveni mai atent la ceea ce i se întîmplă. Vom şti exact ce evenimente urmează să se producă, indiferent unde, fie că este vorba de o potecă într-o pădure în care bate vîntul, fie despre un pod traversat de vreun camion. Întîlnirile dintre oameni, vor fi pline de semnificaţii. Cînd două persoane se vor cunoaşte, fiecare va observa cîmpul energetic al celuilalt şi vor fi date pe faţă toate manipulările posibile, chiar din prima clipă. Lucrurile se vor limpezi, foarte repede, iar cei doi îşi vor spune totul şi îşi vor transmite mesajele. Îşi vor continua apoi călătoria individuală, dar vor fi fundamental schimbaţi. A noua Viziune spune că pe măsură ce vom învăţa să evoluăm şi să ne urmăm calea, descoperind adevăr după adevăr, întreaga viaţă se va transforma într-un mod previzibil. Odată ce se va atinge masa critică de oameni,Viziunile vor veni una după alta şi vor fi cunoscute pe scară largă. Mulţi vor descoperi că nu şi-au ales profesia potrivită şi se vor orienta spre o alta, pentru a evolua. Manuscrisul spune că în această perioadă oamenii îşi vor schimba meseria de mai multe ori de-a lungul vieţii. Următorul salt cultural va fi automatizarea producţiei de bunuri. Manuscrisul spune că veniturile vor rămîne constante, pentru că vor fi plătite viziunile pe care le oferă fiecare. A dărui reprezintă principiul universal prin care este sprijinită nu numai biserica, ci şi oricine altcineva. Atunci cînd dăruim, primim înapoi, acest lucru făcînd parte din interacţiunile energetice din univers. Cînd proiectăm energie spre cineva, se creează în noi un vid, care atunci cînd sîntem conectaţi, se umple din nou. La fel lucrează şi banii. A noua Viziune spune că în momentul în care vom începe să dăruim constant, se va întoarce spre noi, mai mult decît ceea ce dăm. Darurile noastre ar trebui să se îndrepte spre aceia care ne-au oferit adevăruri spirituale. A noua Viziune spune că pe măsură ce specia umană va evolua din punct de vedere spiritual, populaţia va scădea în mod deliberat, pînă se va ajunge la un număr de locuitori pe care Pă mî nt ul îl poate susţine. Vom trăi în mijlocul sistemelor energetice naturale ale planetei. Agricultura va fi automatizată. Acest lucru exclude plantele pe care dorim să le energizăm noi înşine, pentru ca apoi să le consumăm. De fiecare dată cînd urmăm o intuiţie şi vreo întîlnire misterioasă ne duce înainte, vibraţia noastră creşte. Mai departe, mai sus ! Transformarea planetei va creea o cultură total spiritualizată şi va ridica fiinţele umane la niveluri energetice tot mai înalte. A noua Viziune dezvăluie destinul nostru ultim. Face ca totul să fie foarte limpede şi spune că omul reprezintă o culme a evoluţiei. Vorbeşte despre materie, care a pornit de la o formă simplă, pentru a deveni apoi din ce în ce mai complexă, adăugînd elemente noi, specii noi, cu niveluri de vibraţie tot mai înalte. Acum, ne putem mări nivelul energetic şi putem trăi toate coincidenţele în mod conştient. Acest lucru grăbeşte evoluţia, înălţînd şi mai mult vibraţia noastră. A noua Viziune spune că dacă noi oamenii, ne vom creşte nivelul energetic, va începe să se întîmple ceva uimitor. Grupuri întregi de oameni, ajunşi la un anumit nivel, vor deveni dintr-o dată invizibili pentru cei care vibrează la un nivel mai scăzut. Acestora din urmă li se va părea că au dispărut, pur şisimplu, dar cei “ dispăruţi “ vor fi tot acolo, doar că se vor simţi mult mai uşori. Teama duce la scăderea drastică a nivelului energetic.Cu cît evoluăm mai mult, cu atît vibrăm mai sus. A noua Viziune spune că în cele din urmă, percepţia şi vibraţia noastră ne vor deschide spre unParadis care se află în faţa noastră, doar că nu-l putem vedea încă. Ca o sinteză a sintezei, cele 9 viziuni spun următoarele lucruri: Prima Viziune – spune că apare atunci cînd începem să luăm în considerare coincidenţele. A doua Viziune– spune atunci cînd devenim atenţi şi conectaţi la energie, observăm că apar coincidenţele, într-un şir nesfîrşit. A patra Viziune – revelează faptul că omul a avut întotdeauna nevoie de energie şi a căutat să-i controleze pe alţii pentru a o dobîndi. A cincea Viziune – spune că există şi surse alternative, dar nu putem fi conectaţi permanent la ele, atîta timp cît nu sîntem conştienţi de metoda pe care noi ca indivizi, o utilizăm pentru a-i controla pe alţii. Ori de cîte ori cădem în acest prost obicei, ne deconectăm de la sursă. A şasea Viziune – se bazează pe faptul că înaninte să intrăm pe deplin în acea stare de spirit specială, pe care cei mai mulţi o întrevăd doar – viaţa noastră condusă de coincidenţe misterioase – trebuie să deschidem ochii asupra a ceea ce sîntem cu adevărat. A şaptea Viziune – se ocupă cu abordarea conştientă a tot ceea ce ne înconjoară, atenţia care trebuie acordată oricărei“ coincidenţe “, la fiecare răspuns pe care ţi-l dă universul. A şaptea Viziune vorbeşte despre felul în care unele lucruri ne “ sar în ochi “, sînt evidente, precum şi despre felul cum anumite gînduri ne apar pentru a ne îndruma. A opta Viziune – tratează felul în care oamenii trebuie să înveţe să se comporte unii cu alţii, cum să proiecteze energie asupra celorlaţi şi cum să evite dependenţa de alţii. A noua Viziune – spune că pe măsură ce vom învăţa să evoluăm şi să ne urmăm calea, descoperind adevăr după adevăr, întreaga viaţă se va transforma într-un mod previzibil. Încredeţi-vă în sincronizare şi în coincidenţe !!
Documentaţii – Vornicescu Silviu sursa

12 comentarii:

Anonim spunea...

si ca o a zecea viziune, am o deosebita bucurie si un profund motiv intim de implinire sa-ti spun-respir un sincer multumesc, draga Vornicescu

Ryana spunea...

Buna!

Referitor la a 6-a viziune, ce este mai bine sa facem cu acei "intimidatori" ?
Sa le raspundem cu aceeasi moneda pana ii dominam, sau... sa le intoarcem spatele si sa plecam.
Dar daca plecam si ii lasam in plata domnului, nu ne consideram dominati si atunci ne pierdem din energie?

MARIA spunea...

Cu timpul , nu ne vor mai aparea in fata acest tip de persoane.Daca insa ele inca apar , atunci trebuie sa cautam partea din noi care seamana cu acea persoana si s-o vindecam.
Cand nu vom mai fi noi cei care vor sa domine ., vom atrage spre noi oameni care vibreaza ca noi.

Octogon spunea...

mai bagati-va mintile in cap ma ...energi flori totul roz si frumos ...prezentul cand naiba il mai traiti daca voua va e gandul la viitor

Octogon spunea...

si imi permit sa -l citez pe john lenon ..." cand puterea dragostei va invinge dragostea de putere atunci lumea va cunoaste pacea " in ceea ce priveste previziunuile astea eu prevad ca in curand internetul o sa fie cenzurat ca o sa purtati cip si o sa fi-ti ca intr-un joc niste robotei in matrix ...traiti ca si cum ar fi ultima zi si iubiti-va aproapele ca pe voi insiva

Anonim spunea...

cred ca subiectul in discutie e preluat din cartea Profeţiile de la Celestine, de James Redfield ....nu stiu cat de reale sunt aceste profetii pt a ma entuziasma

Ana Maria spunea...

intamplarea face sa fi citit cele 9 profetii de la celestine, ca si continuarea cartii cu a zecea profetie.. este o carte care se citeste pe nerasuflate si care prinde foarte tare!
mie mi-a placut mult si sincera sa fiu cred ca mare parte din profetii se bazeaza pe modificarea starii de constiinta, pe energie si pe multa psihologie! din cate am citit james redfield are un cabinet renumit de practica in America si mare parte din cartile sale sunt o integrare universala a experientelor traite prin intermediul cabinetului de psihoterapie..
din punctul meu de vedere viziunea lui redfield e o combinatie intre psihologie, evolutie spirituala si ceva credinte religioase...
oricum partea cu sincronicitatea si coincidentele de care vorbea si jung in urma cu ceva vreme, sunt niste fapte reale astazi, eu traind experiente din ce in mai interesante...
seara frumoasa!

Anonim spunea...

eu spun ca orice este posibil doar ca trebuie demonstrat stiintific (chiar daca este aproape imposibil...e ca si cum ai demonstra ca aerul nu este invizibil, ci ca e compus din atomi...)
Nu spun niciodata 100% da sau nu

Anonim spunea...

Intrebare pentru sceptici:
-Cand te simti mai bine,mai plin de optimism si energie?Cand,dupa ce oferi un sfat bun sau un obiect util cuiva acesta iti multumeste din suflet,sau cand ,dupa o cearta zdravana,adresezi interlocutorului cuvinte jignitoare si acesta iti intoarce spatele???

MARIA spunea...

Tu stii raspunsul, depinde de felul in care esti si traiesti,

Anonim spunea...

Se spune ca nu e nimic intamplator pe lumea asta !Eu le numeam semne pt ca deja fac parte din ceea ce mi-se intampla in ultimii 6 ani.Cautam niste raspunsuri la ce mi se intampla ca sa pot intelege mai mult si iata-ma pe pagina dv .Sa inteleg ca as fi la a 4-a viziune !Totul s-ar fi implinit ametitor de repede daca nu ma opuneam ,dar mi-a trebuit ceva timp sa inteleg.O zi buna !

Anonim spunea...

Cititi si Eckhart Tolle - Puterea prezentului", veti putea intelege mai bine

Trimiteți un comentariu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...